Barnkonsekvensanalys i praktiken/ barnkonventionen för chefer

Delta i en av våra öppna utbildningar 5 eller 26 maj

Många hör av sig och undrar om vi inte erbjuder öppna utbildningar.  Nu har vi gjort slag i saken och skapat två utbildningar som vi vet är matnyttiga för den som vill rusta sin verksamhet. Kanske vill man som chef gå en orienterande utbildning för att få veta mer om vad som krävs i ett strategiskt arbete och i en beslutsprocess. Eller så vill man lära sig mer om hur man kan göra en barnkonsensanalys.   Som alltid tycker vi att man lär bäst i mindre grupper där utbildningen kan kopplas till det egna uppdraget. Därför är antalet platser begränsat. Hoppas vi ses!

Läs mer om de öppna utbildningar här.