Barnkonsekvensanalys i praktiken - digital öppen utbildning

Fattar du beslut som rör barn direkt eller indirekt? Vill du lära dig mer om att göra barnkonsekvensanalys eller prövning av barnets bästa? Välkommen att delta i en öppen digital utbildning via plattformen Zoom.

Innehåll:

  • Föreläsning om barnkonventionen och innebörden av att konventionen är lag.
  • Genomgång av begreppet "barnets bästa", riktlinjer och rekommendationer från FN
  • Barnkonsekvensanalys - genomgång av ett arbetssätt. (Deltagarna får en mall att ladda ner)
  • Kort grupparbete utifrån fallbeskrivning
  • Uppsummering, möjlighet att samtala och ställa frågor.

Tid och plats: Framför din dator, 2 september 2020, kl 9:00 – 12:00

Hur går det till? Du får en inbjudan med en länk till ett möte i plattformen zoom. I inbjudan framgår vad du behöver göra.

Anmälan: Skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se, ange namn och fakturaadress. Anmälan är bindande, men får du förhinder kan du överlåta platsen åt en kollega, eller ta del av utbildningen digitalt i efterhand.

Pris: 1150 kr per deltagare, ex moms

Väl mött, hoppas vi ses!

 

Vad tycker deltagarna om utbildningen som genomfördes i maj? 

"Föreläsningen var koncis och relevant. Digitala utbildningar fungerar riktigt bra och det är skönt att slippa resa".

 "Viktig grundkunskap om BK men gav också energi och inspiration att komma vidare. Mod och tydlighet tar jag med mig!"