Handledning barnkonventionen

Att implementera barnkonventionen behöver inte vara svårt men är en process som tar lite tid. Vi ger dig handledning i din roll och sakkunnig rådgivning med fokus på mänskliga rättigheter och barnrätt.

Har du fått uppdraget att implementera barnkonventionen i din verksamhet? Eller att utveckla demokratiarbetet med fokus på social hållbarhet? Vi hjälper dig genom individuell handledning. 

Undrar du i vilken ände du ska börja, eller har du kommit en bit på väg men står och stampar? Vi ger dig handledning i din roll och i ditt uppdrag, men också sakkunnig rådgivning med fokus på mänskliga rättigheter och barnrätt. Oftast tar vi avstamp i konkreta händelser eller utmaningar som du stöter på i ditt uppdrag. Du får stöd i att reflektera över ditt uppdrag, hjälp att fokusera på relevanta frågeställningar och en möjlighet till nya perspektiv.

Vi på Barnrättskonsulterna är förutom sakkunniga inom barnrätt, erfarna och utbildade handledare med egna erfarenheter av ledarskap i både offentlig och privat verksamhet.

Låt oss boka in några digitala träffar så lovar vi att du får både matnyttig kunskap och inspiration att komma vidare.

Mål
Du är trygg i din roll och vet vad du ska göra!

Målgrupp
Barnrättsstrateger, folkhälsoutvecklare, demokratistrateger, MR-samordnare eller liknande

Omfattning
Individuell handledning pågår helst under en längre period, gärna 6 – 12 månader. Ett minimum är tre träffar. En träff varar ca 2 timmar.

Barnrättskonsulterna har bidragit med driv i form av förslag till pågående processutveckling. Men kanske viktigast av alla – Emma har varit ett kompetent bollplank som hjälpt mig som strateg att hitta metoder som fungerar för att nå stegvisa resultat som syns och känns i det långsiktiga barnrättsarbetet.

Anna, strateg Västerås

 

Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.

Några tidigare uppdrag handledning

• Västerås, Barnets bästa 2.o:  Handledning av grupper och enskilda för implementering av barnrätt i nämndbeslut.

• Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län: Handledning för ökat inflytande på ungdomsmottagningar

• Mölndals kommun: Handledning barnrättsstrateger för att synliggöra barnrätt i strategiskt arbete