”Vi arbetar ju redan med barnrätt” – om barnkonventionen i socialtjänstens verksamheter

10 april, 2022Aktuellt, Goda exempel, Okategoriserade

Barnets bästa med fokus på ekonomiskt bistånd och barn-och unga inom socialtjänsten ”Vi hade på många håll en föreställning om att vi redan arbetade med barnrätt, barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Dessa föreställningar gjorde att det till en början kunde vara utmanande att identifiera våra förbättringsområden”. Så säger Anne Grundell, utvecklingsledare barn och unga på individ- och … Read More

Barnets bästa och idrottsförvaltningens uppdrag

13 februari, 2022Aktuellt, Goda exempel

Barnrättsbaserade föreningsbidrag- läs om hur idrottsförvaltningen i Västerås gick till väga I Västerås stad har nu projektet Barnets bästa 2.0 pågått under ett år. Projektet handlar om att hitta former för ett mer systematiskt tillämpande av barnets bästa i strategiska beslut till nämnd. Pilotprojekt i fem olika förvaltningar har genomförts med handledarstöd från Barnrättskonsulterna. Erfarenheter … Read More

Gör barnets bästa till en ”hård” fråga

6 december, 2021Goda exempel, Råd och stöd

Barnets bästa kräver ett bra grundarbete – kunskap om barns livsvillkor och behov Barnrätt + social hållbarhet = SANT Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle där alla har förutsättningar att leva ett gott liv. Den här gäller även barn. Alltså alla barn. Men trots att barnkonventionen ställt krav på våra verksamheter i över … Read More