Glimtar från utbildningen i barnkonsekvensanalys

3 juni, 2020Goda exempel, Okategoriserade, Råd och stöd, Utbildning

Den 26 maj genomförde Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand en öppen digital utbildning i barnkonsekvensanalys med ca 25 deltagare från en bredd av verksamheter. Många av oss är nybörjare på digitala kurser, därför var det glädjande att 90% av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med utbildningen. Att tillämpa barnets bästa på tre nivåer Inledningsvis pratade … Read More

Barnrättsbaserade beslut i coronatider – vad är det?

19 mars, 2020Aktuellt, Goda exempel, Råd och stöd

Barnkonventionen ska vägleda alla beslut som rör barn – här följer några tips i corona-tider Hur påverkas barnen av de stora beslut som i dagarna fattas med anledning av covid-19? Barnets bästa ska enligt den nya barnkonventionslagen prägla alla beslut som rör barn direkt eller indirekt. Vissa beslut kräver omfattande analyser, sk barnkonsekvensanalyser. I andra … Read More

Synliggör barnkonventionen i nämndens beslut

8 februari, 2020Goda exempel, Råd och stöd

Att fatta barnrättsbaserade beslut Barnkonventionen som lag innebär bland annat att barnkonventionen blir beslutsunderlag till förvaltningsmyndigheter. Därför är det viktigt att vi synliggör och dokumenterar hur våra beslut lever upp barnkonventionen. Det är en sorts kvalitetssäkring ur ett barnrättsperspektiv. Ytterst är det de förtroendevalda som måste se till att de beslut man fattar går i … Read More