Barnets bästa i samhällsbyggnadsprocessen

13 oktober, 2021Aktuellt, Goda exempel, Råd och stöd

Detaljplaner, bygglov och barnets bästa? En av de kommuner som satsat särskilt på att utveckla former för ett integrerat barnrättsarbete är Västerås stad. I projektet Barnets bästa 2.0 pågår ett antal pilotprojekt som ska ge lärdomar för framtiden. Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand är processledare och bidrar med sakkunskap. På Stadsbyggnadsförvaltningen pågår piloter både i ett … Read More

Välkommen till en höst full av barnkonsekvenanalyser!

24 augusti, 2021Goda exempel, Okategoriserade, Råd och stöd

Barnets bästa i integrerade processer – en spännande resa fortsätter i Västerås Med barnkonventionen som svensk lag ställs ökade krav på att redogöra för hur barnets bästa har beaktats inför beslut, det vi ibland kallar att göra barnkonsekvensanalys. Att barnkonsekvensanalyser görs är en viktig del av barnkonventionens genomförande. Och det handlar om mer än att … Read More

Barnkonsekvensanalys med substans – om vikten av att utgå från statistik

20 april, 2021Goda exempel, Okategoriserade, Råd och stöd

Det räcker inte med att ”gilla barn” – vi behöver veta var utmaningarna finns I Västerås stad fortsätter arbetet Barnets bästa 2.0 – en lärandeprocess mot integrerade barnkonsekvensanalyser. I projektet kommer vi att under 2021 att utveckla former för hur barnets bästa kan konkretiseras och integreras i respektive förvaltning. Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand kommer att vara ett … Read More

En skattkista av goda exempel! I Västerås tar man nya steg i arbetet med barnkonsekvensanalysen

16 mars, 2021Aktuellt, Goda exempel, Okategoriserade, Råd och stöd

Barnets bästa 2.0 – en lärande process mot integrerade barnkonsekvensanalyser Ett av de viktigaste verktygen att utgå ifrån för att stärka barnets rättigheter är prövningen av barnets bästa, eller barnkonsekvensanalysen. Barnets rättigheter ska prövas och bedömas inför strategiska beslut. En av de kommuner som nu satsar särskilt på detta är Västerås stad. I projektet Barnets … Read More