Utbildning och workshop

Intresserad av workshop och utbildning om barnkonventionen? Barnrättskonsulterna erbjuder utbildning om barnkonventionen och dess tillämpning. Utbildning i barnkonsekvensanalys, prövning av barnets bästa, barns delaktighet samt framför allt prövning och kravställning av verksamhetens rutiner och arbetssätt.e.

Barnkonventionen från ord till handling – målgruppsanpassad
Ni får verksamhetsanpassad kunskap om barnets rättigheter och innebörden av barnkonventionen som svensk lag. Stort fokus på tillämpning där ni med hjälp av fallbeskrivningar och konkreta exempel får öva på att omsätta rättigheterna i det egna uppdraget.

”Kursen var lagd på rätt nivå. Inlärningsmässigt skickligt att varva fakta med interaktiva övningar. Budskapet var tydligt och nådde fram. Utbildaren hade härlig energi och inlevelse. Tack för fantastiska dagar."

Barnkonventionen i styrning och ledning – för chefer och förtroendevalda
Ni får kunskap om barnets rättigheter, barnkonventionen som lag och vilka krav som konventionen ställer på en verksamhet. Utbildningen fokuserar särskilt på tillämpning i strategiskt arbete och beslutsfattande, översyn av strategiska dokument, barnkonsekvensanalys mm.

”Utbildningen gav mig nya perspektiv när jag läser styrdokument.”

Att pröva barnets bästa i utredning och beslut – utbildning och workshop i två steg
Prövning av barnets bästa, även kallad barnkonsekvensanalys är ett konkret verktyg för att tillämpa barnkonventionen och artikel 3. Utbildningen ger kunskap om innebörden av begreppet barnets bästa och vad som krävs för att uttala sig om detta. Vi går igenom de krav en prövning kan ställa på verksamhetens rutiner och arbetssätt, samt hur man kan resonera vid svåra avvägningar.

Mellan träff ett och två får deltagarna göra en enkel prövning av barnets bästa i något aktuellt ärende.

Vid träff två samtalar vi om lärdomar och utmaningar. Deltagarna får feedback på genomförda prövningar och fördjupad kunskap om när en prövning kan göras och hur omfattande den behöver vara.


”Äntligen fick jag hjälp att förstå hur man kan jobba med barnkonsekvensanalys på riktigt.”


”Kursen var lagd på rätt nivå. Inlärningsmässigt skickligt att varva fakta med interaktiva övningar. Budskapet var tydligt och nådde fram. Utbildaren hade härlig energi och inlevelse. Tack för fantastiska dagar!”
Karlskoga och Degerfors kommun

Digitala föreläsningspaket
Köp ett färdigt utbildningspaket anpassat till ditt verksamhetsområde. Genomför utbildningen vid ett gemensamt möte, eller låt medarbetare gå utbildningen på egen hand när det passar. Du kan välja mellan lilla eller stora paketet, beroende på hur många du vill utbilda. Och du kan boka på ett uppföljande digitalt möte för din arbetsgrupp så att ni verkligen drar nytta av era nya kunskaper. Beställ ditt paket här.

Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.

Några tidigare uppdrag utbildning

• Föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ): Barnkonventionen som redskap i myndighetsbeslut

• Sundbybergs stad: Att vara en bra barnrättskommun - utbildning för strateger och utredare

• Stockholms universitet Psykologiska Institutionen: Barnrättsliga perspektiv på barns hälsa och livsvillkor

• Barnrättsdagarna Örebro: Barnets bästa - vackra ord eller vasst verktyg

• Region Skåne: Utbildning och workshop för chefer inom barn- och ungdomspsykiatrin