Glimtar från utbildningen i barnkonsekvensanalys

3 juni, 2020Goda exempel, Okategoriserade, Råd och stöd, Utbildning

Den 26 maj genomförde Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand en öppen digital utbildning i barnkonsekvensanalys med ca 25 deltagare från en bredd av verksamheter. Många av oss är nybörjare på digitala kurser, därför var det glädjande att 90% av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med utbildningen. Att tillämpa barnets bästa på tre nivåer Inledningsvis pratade … Read More

Digital utbildning barnkonsekvensanalys 26 maj

30 april, 2020Råd och stöd, Utbildning

Barnkonsekvensanalys i praktiken – vi ses digitalt den 26 maj 9:00- 11:30 Fattar du beslut som rör barn direkt eller indirekt? Vill du lära dig mer om att göra barnkonsekvensanalys eller prövning av barnets bästa? Välkommen att delta i en öppen digital utbildning via plattformen Zoom. Innehåll: Föreläsning om barnkonventionen och innebörden av att konventionen … Read More

Barnrättsbaserade beslut i coronatider – vad är det?

19 mars, 2020Aktuellt, Goda exempel, Råd och stöd

Barnkonventionen ska vägleda alla beslut som rör barn – här följer några tips i corona-tider Hur påverkas barnen av de stora beslut som i dagarna fattas med anledning av covid-19? Barnets bästa ska enligt den nya barnkonventionslagen prägla alla beslut som rör barn direkt eller indirekt. Vissa beslut kräver omfattande analyser, sk barnkonsekvensanalyser. I andra … Read More

Det är dags att växla upp för barnets bästa

21 februari, 2020Aktuellt, Råd och stöd

Ett liv fritt från våld är en självklar rättighet enligt barnkonventionen Idag uppmärksammas Internationella brottsofferdagen. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma en debattartikel i Metro som Emma Fagerstrand skrev tillsammans med advokat Rebecca Lagh där vi ger förslag på åtgärder för att stärka barnets rätt till ett liv fritt från våld. Artikel publicerades i … Read More