Gör barnets bästa till en ”hård” fråga

6 december, 2021Goda exempel, Råd och stöd

Barnets bästa kräver ett bra grundarbete – kunskap om barns livsvillkor och behov Barnrätt + social hållbarhet = SANT Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle där alla har förutsättningar att leva ett gott liv. Den här gäller även barn. Alltså alla barn. Men trots att barnkonventionen ställt krav på våra verksamheter i över … Read More

Barnets bästa i samhällsbyggnadsprocessen

13 oktober, 2021Aktuellt, Goda exempel, Råd och stöd

Detaljplaner, bygglov och barnets bästa? En av de kommuner som satsat särskilt på att utveckla former för ett integrerat barnrättsarbete är Västerås stad. I projektet Barnets bästa 2.0 pågår ett antal pilotprojekt som ska ge lärdomar för framtiden. Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand är processledare och bidrar med sakkunskap. På Stadsbyggnadsförvaltningen pågår piloter både i ett … Read More

Välkommen till en höst full av barnkonsekvenanalyser!

24 augusti, 2021Goda exempel, Råd och stöd

Barnets bästa i integrerade processer – en spännande resa fortsätter i Västerås Med barnkonventionen som svensk lag ställs ökade krav på att redogöra för hur barnets bästa har beaktats inför beslut, det vi ibland kallar att göra barnkonsekvensanalys. Att barnkonsekvensanalyser görs är en viktig del av barnkonventionens genomförande. Och det handlar om mer än att … Read More