Barnrätt

Emma Fagerstrand, Barnrättskonsulterna, är skribent och författare till tre böcker om barnkonventionen:

 

Barnkonventionen

Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete

Hur behöver en verksamhet rusta sig för att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter och främja ett barnrättsbaserat synsätt? Hur vet man när en prövning av barnets bästa ska göras? Vilka frågor bör man ställa sig för att stärka barnrättsperspektivet i styrdokumenten? Med hjälp av 12 implementeringsnycklar ger SÅ BLIR BARNKONVENTIONEN KONKRET handfast och inspirerande vägledning i den strategiska process som krävs för att stärka barnets rättigheter. Boken vänder sig framför allt till dig i offentlig verksamhet som vill förstå vad barnrättsfrågan kräver, eller få konkreta råd som hjälper dig vidare i ditt uppdrag.

ISBN: 9789163970245
Förlag: Barnrättskonsulterna
Antal sidor: 88 sidor

» Beställ boken här (bokus.com)

 

Vill du beställ flera exemplar? Boken passar utmärkt som arbetsmaterial till exempel en arbetsgrupp eller chefsgrupp. Beställ 5 ex eller flera till ett rabatterat pris, 210 kr styck.  Skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se och gör en direktbeställning.

 

BarnrättBarnets rätt – en bok om barnkonventionen

Barnets rätt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen med de vägledande principerna; artiklarna 2, 3, 6 och 12 och de frågor som dessa ger upphov till. Vad betyder det att ge barn inflytande, och hur vet man vad som är barnets bästa? Hur kan man låta en verksamhet genomsyras av barnkonventionens barnsyn? Boken vill uppmana till reflektion kring det egna förhållningssättet och innehåller frågor för reflektion och samtal.

ISBN: 9789163718366
Förlag: Sensus studieförbund
Antal sidor: 76 sidor

» Beställ boken här (adlibris.se)

 

BarnmaktBarnmakt – en metodbok om rätten till inflytande

Rätten att få påverka beslut som rör det egna livet är en grundläggande mänsklig rättighet. Den rätten gäller även barn. Men varför är det så svårt att leva upp till detta? Barnmakt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionens syn på barn och barns rätt till inflytande. Boken vill utmana invanda sätt att se på barn och samtidigt inspirera och ge redskap att påbörja arbetet med barns inflytande i den egna organisationen. I boken får också unga själva komma till tals om sina erfarenheter av inflytande. Boken ges ut av Nätverket för barnkonventionen och Sensus studieförbund.

» Beställ boken här (adlibris.se)