”Vi arbetar ju redan med barnrätt” – om barnkonventionen i socialtjänstens verksamheter

10 april, 2022Aktuellt, Goda exempel, Okategoriserade

Barnets bästa med fokus på ekonomiskt bistånd och barn-och unga inom socialtjänsten ”Vi hade på många håll en föreställning om att vi redan arbetade med barnrätt, barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Dessa föreställningar gjorde att det till en början kunde vara utmanande att identifiera våra förbättringsområden”. Så säger Anne Grundell, utvecklingsledare barn och unga på individ- och … Read More

Barnets bästa och idrottsförvaltningens uppdrag

13 februari, 2022Aktuellt, Goda exempel

Barnrättsbaserade föreningsbidrag- läs om hur idrottsförvaltningen i Västerås gick till väga I Västerås stad har nu projektet Barnets bästa 2.0 pågått under ett år. Projektet handlar om att hitta former för ett mer systematiskt tillämpande av barnets bästa i strategiska beslut till nämnd. Pilotprojekt i fem olika förvaltningar har genomförts med handledarstöd från Barnrättskonsulterna. Erfarenheter … Read More

Barnets bästa i samhällsbyggnadsprocessen

13 oktober, 2021Aktuellt, Goda exempel, Råd och stöd

Detaljplaner, bygglov och barnets bästa? En av de kommuner som satsat särskilt på att utveckla former för ett integrerat barnrättsarbete är Västerås stad. I projektet Barnets bästa 2.0 pågår ett antal pilotprojekt som ska ge lärdomar för framtiden. Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand är processledare och bidrar med sakkunskap. På Stadsbyggnadsförvaltningen pågår piloter både i ett … Read More