UTVÄRDERINGAR

Sagt om Barnrättskonsulterna

Inspirerande och mycket lärorikt.

Karin Andersson, Barnkonventionen i styrning och ledning

Jag har fått en annan förståelse för vad det innebär att se till barns bästa på riktigt.

Deltagare

Mycket bra, pedagogiskt och lätthanterligt! Tydligt!

Deltagare, Barnkonventionen i styrning och ledning

Jag vill verkligen tacka dig för en kanon bra dag. Både jag att mina medarbetare är väl nöjda med dagen. Jag upplever att alla olika grupper tyckte att det fick mer kunskap och något att kunna jobba vidare med. Väldigt bra upplägg och jag upplevde att det var anpassat bra till min verksamhet.

Kristina Wahlqvist, enhetschef Öppenvård ungdom Huddinge kommun

Barnrättskonsulterna tog ned konventionen (snart lagen) till marken genom att leda oss fram till ett förenklande verktyg och den ständiga påminnelsen att det är en seriös bedömningsprocess om barnets bästa som är kravet. Det handlar inte att slopa alla andra prioriteringar och avvägningar.

Deltagare

Föreläsarna var pedagogiska och levererade ett genomtänkt koncept med en variation av interaktiva övningar och föreläsning. De fastnade inte i ”artikelkunskap” utan förmedlade andemeningen i Barnkonventionen på ett mycket bra sätt. Utbildningen var konkret och verksamhetsnära. Gruppen fick flera verktyg att jobba vidare med på hemmaplan.

Elisabet Wallin, Örebro kommun, Fritid ungdom

Tyckte att det gav nya perspektiv, jag fick mer kunskaper och gjorde några tankevurpor under resans gång.

Deltagare

Bra att få möjlighet att koppla praktiska övningar till förhållningssätt och teorier.

Deltagare

Fördjupningsutbildningen hjälpte oss gå från ord till handling. Emma är kunnig och pedagogisk och gör ämnet begripligt.

Deltagare

Kursen var lagd på rätt nivå. Inlärningsmässigt skickligt att varva fakta med interaktiva övningar. Budskapet var tydligt och nådde fram. Utbildaren hade härlig energi och inlevelse. Tack för fantastiska dagar!

Karlskoga och Degerfors kommun

Alla som arbetar med barn och unga skulle ha nyttan av att gå denna för att ha kunskap om vad barnkonventionen verkligen innebär för våra olika yrken. Detta för att barnkonventionen ska kunna genomsyra allt arbete som påverkar barn på olika sätt. Stort tack till en bra halvdag med olika infallsvinklar vad gäller barns delaktighet på olika sätt.

Deltagare, Barnkonventionen i styrning och ledning Nyköping

Barnrättsperspektivet har blivit tydligare för mig, att inte bara ha ett barnperspektiv i mitt arbete utan nu förstår jag också vad det innebär att fatta barnrättsbaserade beslut.

Deltagare

Professionellt bemötande av alla våra spretiga tankar och reflektioner, inte alltid så lätt. Väldigt kunnig och tydlig.

Deltagare, Barnkonventionen från ord till handling, Västerås

Ett bra upplägg där teori varvas med praktiska övningar. Sättet utbildningen var upplagd på och föredragsledarens roll lät också alla komma till tals.

Deltagare, Barnkonventionen i styrning och ledning

Jag lärde mig vad en barnrättsanalys är. Innan var det bara ord, nu har jag börjat förstå vad det faktiskt är.

Deltagare – Att pröva barnets bästa I det systematiska utredningsarbetet

Utbildningen gav mig nya perspektiv när jag läser styrdokument.

Deltagare, Att pröva barnets bästa I det systematiska utredningsarbetet

Äntligen fick jag hjälp att förstå hur man kan jobba med barnkonsekvensanalys på riktigt.

Deltagare