Digitala föreläsningspaket

Köp ett färdigt utbildningspaket anpassat till ditt verksamhetsområde. Genomför utbildningen vid ett gemensamt möte, eller låt medarbetare gå utbildningen på egen hand när det passar. Du kan välja mellan lilla eller stora paketet, beroende på hur många du vill utbilda. Och du kan boka på ett uppföljande digitalt möte för din arbetsgrupp så att ni verkligen drar nytta av era nya kunskaper.

Webbutbildning om barnkonventionen

För bostadsbolag. Barnkonventionen från ord till handling.

I den här utbildningen ges svar på hur barnets rättigheter berör bostadsbolagets verksamheter, vilka rättigheter som är särskilt relevanta och vad som kan göras konkret i det dagliga arbetet. Vad görs redan i linje med barnets rättigheter och vad behöver göras annorlunda? Till utbildningsfilmen ges fallbeskrivningar att arbeta med och samtalsfrågor till ledningsgrupp. Utbildningen innehåller många konkreta tips och exempel.

 

För skola, förskola och elevhälsa. Barnkonventionen från ord till handling.

I den här utbildningen utgår vi från skolans och förskolans uppdrag och det arbete som görs i linje med barnkonventionen. Men var finns utmaningarna? Vilka förändringar kan behöva ske i skolans och förskolans verksamheter med anledning av att konventionen är lag? Hur påverkas vår dokumentation vid elevvårdskonferenser? Vad innebär det som pedagog att tillämpa barnets bästa i det löpande arbetet? Utbildningen innehåller många konkreta tips och exempel.

För strategiska funktioner, chefer och förtroendevalda. Barnkonventionen i styrning och ledning.

I den här utbildningen går vi igenom hur strategiska beslut påverkas av barnkonventionen och den nya lagen. Chefer och förtroendevalda har här ett särskilt ansvar. När behöver vi göra särskilda barnkonsekvensanalyser, och hur fattar man barnrättsbaserade beslut i strategiska frågor? Vilken kunskap behöver vi som beslutsfattare ha om barnets rättigheter? Utbildningen innehåller många konkreta tips och exempel.

För socialtjänst och angränsande verksamhetsområden. Barnkonventionen från ord till handling.

I den här filmen ges grundläggande kunskap om barnkonventionens innehåll, med ett särskilt fokus på förverkligandet av artikel 3 och principen om barnets bästa. Barnets bästa är ett välkänt begrepp men hur gör vi detta till ett vasst verktyg? När bör särskilda barnkonsekvensanalyser göras? Vilken skillnad gör det att konventionen nu är lag? Utbildningen innehåller många konkreta tips och exempel.

Det digitala utbildningspaketen innehåller följande:

  • En filmad föreläsning* på 1 – 1,5 timme. Filmerna är anpassade efter respektive verksamhetsområde och innehåller konkreta exempel på tillämpning
  • Fallbeskrivningar för utskrift
  • Checklista vägledande principer
  • Barnkonventionen i kortversion för utskrift

Du får tillgång till utbildningssida med en särskild kod. Koden är giltig under 1 vecka. Under den tiden är sidan tillgänglig för de medarbetare som ska se utbildningen. I det lilla paketet utbildar du upp till 50 medarbetare. I det stora paketet kan du utbilda upp till 150 medarbetare.

*Upphovsrättskyddat material: Tänk på att filmer och material är skyddat av upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att sprida filmer och material till fler eller andra målgrupper, om inte annat avtalats. 

Är du intresserad av Barnrättskonsulternas digitala paket?

Kontakta oss på 0708152251 eller info@barnrattskonsulterna.se alternativt boka på denna sida.

Vad kostar de digitala utbildningspaketen?

Lilla paketet: 17 000 kr ex moms.
Du får tillgång till utbildningsfilmen under en vecka, och kan utbilda upp till 30 medarbetare. Man kan välja att titta på filmen individuellt eller i grupp och vid flera tillfällen.

Stora paketet: 28 000 kr ex moms. Du får tillgång till utbildningsfilmen under 2 veckor och kan utbilda upp till 150 medarbetare. Man kan välja att titta på filmen individuellt eller i grupp och vid flera tillfällen.

Uppföljande digitalt möte: 4000 kr ex moms. Vid ett uppföljande möte (ca 1,5-2 timmar) får du och din arbetsgrupp möjlighet att ställa frågor och vi hjälps åt att påbörja en plan för ert fortsatta arbete.

Materialet är skyddat av upphovsrättslagen och får inte spridas utöver det som överenskommits

Hur länge har jag tillgång till de digitala utbildningspaketen?

Det lilla paketet ger dig tillgång till utbildningen under en vecka, 7 dagar. Det stora paketet ger dig tillgång till utbildningen under 2 veckor. Där efter upphör koden till sidan att fungera.

Önskar du ett annat upplägg är du välkommen att mejla dina önskemål så återkommer vi med ett förslag. Skicka dina önskemål till info@barnrattskonsulterna.se

Hur kommer jag igång med de digitala utbildningspaketen?

Om du vill boka lilla eller stora utbildnignspaketet kan du välja att boka här, eller skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se Har du frågor eller önskar ett annat upplägg: kontakta oss på 0708152251 eller info@barnrattskonsulterna.se

Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.

Tidigare uppdrag

• Region Skåne – digitala föreläsningar och materialstöd
• Norrtälje kommun – breda utbildningsinsatser
• Sigtuna kommun – processtöd i arbetet med handlingsplan
• Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen