Barnrättskonsulterna hjälper er med barnkonventionen

Genom utbildning, utredning och processtöd hjälper vi er att ta nästa steg i ert barnrättsarbete.

Några av Barnrättskonsulternas kunder

Det här kan vi på Barnrättskonsulterna hjälpa till med:

HANDLEDNING

PROCESSTÖD

UTREDNING

UTBILDNING

Alla som arbetar med barn och unga skulle ha nyttan av att gå denna för att ha kunskap om vad barnkonventionen verkligen innebär för våra olika yrken. Detta för att barnkonventionen ska kunna genomsyra allt arbete som påverkar barn på olika sätt. Stort tack till en bra halvdag med olika infallsvinklar vad gäller barns delaktighet på olika sätt.

Deltagare, Barnkonventionen i styrning och ledning Nyköping

Inspirerande och mycket lärorikt.

Karin Andersson, Barnkonventionen i styrning och ledning

Utbildningen gav mig nya perspektiv när jag läser styrdokument.

Deltagare, Att pröva barnets bästa I det systematiska utredningsarbetet

Utbildningsfilmen gav oss en konkret introduktion till barnrätten och vad den betyder för oss som bostadsbolag. Filmen är pedagogisk och tydlig och har en bra viktning mellan de olika delarna. På 30 minuter lyckas Emma konkretisera och fånga upp innebörden för våra olika yrkesgrupper. Vi kan varmt rekommendera fler att använda både filmen och arbetsmaterialet som hör till

Hanna Einarsson, AB Kristianstadsbyggen

Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.

Exempel på tidigare uppdrag

• Länsstyrelsen Stockholm: Att pröva barnets bästa genom barnkonsekvensanalys, utbildning i 2 delar

• Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län:  Processtöd för ökat ungdomsinflytande på ungdomsmottagningar

• Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad:  Att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut

• Sollentuna kommun, socialtjänsten:  Barnets rättigheter och socialtjänstens utmaningar: En genomlysning av socialtjänsten med anledning av barnkonventionenslagen.

• Västerås stad, Barnets bästa 2.0: Handledning av grupper och enskilda i arbetet med att implementera barnrätt i beslutsfattande

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

NYHETSBREV

SENASTE BLOGG-INLÄGGET

BÖCKER