Barnrättskonsulterna hjälper er med barnkonventionen

Genom utbildning, utredning och processtöd hjälper vi er att ta nästa steg i ert barnrättsarbete.

Några av Barnrättskonsulternas kunder

Det här kan vi på Barnrättskonsulterna hjälpa till med:

HANDLEDNING

PROCESSTÖD

UTREDNING

UTBILDNING

Bra att få möjlighet att koppla praktiska övningar till förhållningssätt och teorier.

Deltagare

Inspirerande och mycket lärorikt.

Karin Andersson, Barnkonventionen i styrning och ledning

Professionellt bemötande av alla våra spretiga tankar och reflektioner, inte alltid så lätt. Väldigt kunnig och tydlig.

Deltagare, Barnkonventionen från ord till handling, Västerås

Fördjupningsutbildningen hjälpte oss gå från ord till handling. Emma är kunnig och pedagogisk och gör ämnet begripligt.

Deltagare

Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.

Exempel på tidigare uppdrag

• Länsstyrelsen Stockholm: Att pröva barnets bästa genom barnkonsekvensanalys, utbildning i 2 delar

• Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län:  Processtöd för ökat ungdomsinflytande på ungdomsmottagningar

• Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad:  Att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut

• Sollentuna kommun, socialtjänsten:  Barnets rättigheter och socialtjänstens utmaningar: En genomlysning av socialtjänsten med anledning av barnkonventionenslagen.

• Västerås stad, Barnets bästa 2.0: Handledning av grupper och enskilda i arbetet med att implementera barnrätt i beslutsfattande

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

NYHETSBREV

SENASTE BLOGG-INLÄGGET

BÖCKER