Processtöd barns rättigheter

Som processledare hjälper vi dig och din arbetsgrupp att uppnå den förändring ni vill åstadkomma och leva upp till barnkonventionen som lag. Vi bygger vidare på det som ni redan gör, utmanar er att se nya perspektiv och ser till att barnrättsfrågan integreras med befintligt arbete.

Ett långsiktigt och hållbart barnrättsarbete behöver inte vara svårt.

Barnrätten ska vara en integrerad del av det som redan görs och berör många olika delar av verksamheten. Vi på barnrättskonsulterna är erfarna processledare. Vi stöttar arbetsgrupper eller ledningsgrupper i ett förändringsarbete, oavsett om det handlar om barnets rättigheter eller andra områden. Som processledare är vår roll att underlätta den förändring som ni vill åstadkomma. Vi bygger vidare på det som ni redan gör och utmanar er att se nya perspektiv och lösningar.

Exempel på vad ni kan få hjälp med:
• Prioritera nästa steg i ert barnrättsarbete
• Hjälpa er att formulera vision och mål
• Framtagande av handlingsplan
• Lärandeprocess för barnets bästa/barnkonsekvensanalys
• Grupputveckling och rollfördelning i en arbetsgrupp

Mål
Din verksamhet har koll på barnrätten och kan använda den i sitt arbete och sprida kunskapen.

Målgrupp
En arbetsgrupp eller ledningsgrupp med ett utvecklingsuppdrag.

”Professionellt bemötande av alla våra spretiga tankar och reflektioner, inte alltid så lätt.”

 

”Vår grupp har kommit till insikt om att vi behandlar barn olika. Ibland är det bra, ibland är det inte bra. Det får inte ske oreflekterat, och att ha fått processtöd i dessa frågor har skapat förutsättningar för oss att reflektera mer. ” 

 

Varje process utformas i nära dialog med deltagarna och ser självklart olika ut. Men många processer innehåller inslag av att fördjupa kunskapen inom något område, konkretisera vad det kan betyda i ett arbete och hjälp att strukturera de förändringar som ska ske.

Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.

Några tidigare uppdrag processtöd

• Riksteatern: Processtöd för ett stärkt barnrättsperspektiv
• Sydnärkes barnrättsnätverk: Att pröva barnets bästa -ett förvaltningsövergripande processtöd
• Partnerskapet för barnkonventionen: Att arbeta strategiskt med barnrätt - lärdomar och framåtblick
• Uppdrag Psykisk Hälsa:  Processtöd till ungdomsmottagningar för ökat ungdomsinflytande
• Överenskommelsen: Processledning och visionsarbete