Vem är Barnrättskonsulterna?

Emma Fagerstrand är grundare av Barnrättskonsulterna och har under de senaste 6 åren arbetat med konsultativt stöd och utbildningar till offentliga och privata verksamheter som vill ta nästa steg i arbetet med barnets rättigheter.

Emma har arbetat som handläggare och chef i en kommun med ansvar för övergripande frågor om integration, barnrätt och demokrati. Emma har arbetat med folkbildning, varit gymnasielärare, och drivit projekt för metodutveckling i samarbete mellan ideella föreningar och offentliga verksamheter. Emma är också ofta anlitad som processledare.

Emma har en magisterutbildning inom religionsvetenskap och har en pedagogisk utbildning från Stockholms universitet. Emma har utbildat sig i barnets rättigheter vid Barnrättsakademin, Örebro universitet.

Emma har skrivit flera böcker och är senast aktuell med boken Så blir barnkonventionen konkret – tolv nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete. Implementeringsnycklarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Emelie Dahlin har arbetat många år inom skola och förskola, senast som pedagogisk utvecklingsledare inom fritidsverksamheten med särskilt fokus på mänskliga rättigheter. Uppdraget innebar bland annat att Emelie aktivt arbetade med att koppla rättigheter till den dagliga verksamheten för barn och pedagoger. Emelie har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter med inriktning på barnets rättigheter.

Under sin studietid var Emelie med och startade samt drev en ideell förening där hon hade särskilt ansvar för föreningens skolprojekt i Filippinerna. Syftet med projektet var att ge fler barn möjlighet till utbildning och bedrevs genom att dela ut stipendier. Under besöken på plats i Filippinerna hade Emelie bl.a. som uppdrag att utbilda skolledare och lärare i mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barnets rättigheter och barnkonventionen. Emelie har tidigare även varit ideellt engagerad i organisationer som SOS barnbyar och Röda Korset.