Vilka är Barnrättskonsulterna?

Emma Fagerstrand är grundare av Barnrättskonsulterna och har under de senaste sex åren arbetat med konsultativt stöd och utbildningar till offentliga och privata verksamheter som vill ta nästa steg i arbetet med barnets rättigheter. Rebecca Colt är medarbetare och arbetar som processledare, utredare och utbildare.

Emma har arbetat som handläggare och chef i en kommun med ansvar för övergripande frågor om integration, barnrätt och demokrati. Emma har arbetat med folkbildning, varit gymnasielärare, och drivit projekt för metodutveckling i samarbete mellan ideella föreningar och offentliga verksamheter. Emma är också ofta anlitad som processledare.

Emma har en magisterutbildning inom religionsvetenskap och har en pedagogisk utbildning från Stockholms universitet. Emma har utbildat sig i barnets rättigheter vid Barnrättsakademin, Örebro universitet.

Emma har skrivit flera böcker och är senast aktuell med boken Så blir barnkonventionen konkret – tolv nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete. Implementeringsnycklarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Rebecca har arbetat som processledare och utredare gentemot kommunal verksamhet med fokus på samverkansfrågor och regional utveckling. Hon har särskild kunskap om sexuell exploatering av barn och har bland annat arbetat som underrättelsehandläggare vid Polismyndighetens NOA med att analysera dokumenterade övergrepp mot barn.

Rebecca har en masterutbildning inom mänskliga rättigheter, där stor vikt lades vid barnets rättigheter och demokratiutveckling och har utbildat sig i kriminologi vid Stockholms universitet.

Kerstin är fd. polis och har över 25-års erfarenhet av yrket. Hon har bl.a. arbetat som handläggare, utredare och förundersökningsledare av ungdomsbrott, brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relation. Hon har även i flera år arbetat strategiskt som verksamhetsspecialist på Rikspolisstyrelsen och Noa med ansvar för området barn och unga. I den rollen var hon bl.a. polisens barnrättsexpert och deltog i offentliga utredningar och samverkade med externa myndigheter och organisationer.

2017 startade Kerstin polisens metoo-upprop #nödvärn som samlade nära 5000 medlemmar och hundratals vittnesmål.

Kerstin har ett flertal coach- och handledningsutbildningar och har gedigen kunskap och erfarenhet och handledning av individ och grupp. Hon är en uppskattad förändringsledare.

Kerstin är även författare och har skrivit ett flertal böcker, senast den uppmärksammade fackboken Gärningsmannen är polis - om trakasserier och tystnadskulturen inom svensk polis som hon skrivit tillsammans med journalisten och författaren Lisa Bjurwald.