Vem är Barnrättskonsulterna?

Emma Fagerstrand är grundare av Barnrättskonsulterna och har under de senaste 6 åren arbetat med konsultativt stöd och utbildningar till offentliga och privata verksamheter som vill ta nästa steg i arbetet med barnets rättigheter.

Emma har arbetat som handläggare och chef i en kommun med ansvar för övergripande frågor om integration, barnrätt och demokrati. Emma har arbetat med folkbildning, varit gymnasielärare, och drivit projekt för metodutveckling i samarbete mellan ideella föreningar och offentliga verksamheter. Emma är också ofta anlitad som processledare.

Emma har en magisterutbildning inom religionsvetenskap och har en pedagogisk utbildning från Stockholms universitet. Emma har utbildat sig i barnets rättigheter vid Barnrättsakademin, Örebro universitet.

Emma har skrivit flera böcker och är senast aktuell med boken Så blir barnkonventionen konkret – tolv nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete. Implementeringsnycklarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.