Stödmaterial för boken "Så blir Barnkonventionen konkret– 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete"

Samtalsmatris: Inventera, identifiera, agera – nästa steg i barnrättsarbetet

Matris: Prövning av barnets bästa- exempel

Tom matris: Prövning av barnets bästa för eget arbete

Samtalsfrågor, vägledande principer

Till samtalsmatrisen "Inventera, identifiera, agera finns boken "Så blir barnkonventionen konkret". Vill du beställa boken? Klicka här

Valda bilder från våra föreläsningar

Nedan kan du som deltagit i en utbildning få ta del av valda bilder och samtalsfrågor från föreläsningen. Till varje presentation finns en kod som du får via ett mailutskick. Lycka till, och håll till godo!

• Barnkonventionen i styrning och ledning

• Att pröva barnets bästa i det systematiska utredningsarbetet

• Barnkonventionen från ord till handling i skola, förskola och fritidshem

• Barnkonventionen från ord till handling inom vård och omsorg

• Barnkonventionen från ord till handling i fritidsgårdsverksamhet