Så blir barnkonventionen konkret

Stödmaterial för boken "Så blir Barnkonventionen konkret– 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete".

Valda bilder från våra föreläsningar

Nedan kan du som deltagit i en utbildning få ta del av valda bilder och samtalsfrågor från föreläsningen. Till varje presentation finns en kod som du får via ett mailutskick. Lycka till, och håll till godo!

• Barnkonventionen i styrning och ledning

• Socialtjänsten - barnkonventionen från ord till handling

• Barnkonsekvensanalys - barnets bästa i det systematiska utredningsarbetet

• Skola, förskola och fritidshem - Barnkonventionen från ord till handling

• Vård och omsorg - Barnkonventionen från ord till handling

• Kultur och fritid - Barnkonventionen från ord till handling

• Sthlm universitet_Barnkonventionen i praktisk tillämpning

• Samhällsbyggnad_stadsplanering barnkonsekvensanalys

• Barnkonsekvensanalys/Prövning av barnets bästa_digital utbildning