Stödmaterial för boken "Så blir Barnkonventionen konkret– 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete"

Valda bilder från våra föreläsningar

Nedan kan du som deltagit i en utbildning få ta del av valda bilder och samtalsfrågor från föreläsningen. Till varje presentation finns en kod som du får via ett mailutskick. Lycka till, och håll till godo!

• Barnkonventionen i styrning och ledning

• Att pröva barnets bästa i det systematiska utredningsarbetet

• Barnkonventionen från ord till handling i skola, förskola och fritidshem

• Barnkonventionen från ord till handling inom vård och omsorg

• Barnkonventionen från ord till handling i fritidsgårdsverksamhet

• Sthlm universitet_Barnkonventionen i praktisk tillämpning

• Samhällsbyggnad_stadsplanering barnkonsekvensanalys

• Barnkonsekvensanalys_digital utbildning