Stödmaterial för boken SÅ BLIR BARNKONVENTIONEN KONKRET – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete

KURSMATERIAL

Nedan hittar du kursmaterial/presentationer som kursdeltagare kan ta del av. Lösenord fås av Barnrättskonsulterna i samband med kurstillfället.

• Barnkonventionen i styrning och ledning - Strängnäs 2019-09-17