Barnrättskonsulterna

Barnrättskonsulterna gör målgruppsanpassade utbildningar för chefer, förtroendevalda och medarbetare i verksamhet. Alltid med stort fokus på tillämpning och arbete med fallbeskrivningar.

» Läs mer om Barnrättskonsulternas tjänster och utbildningar här

.

AKTUELLT

Prövning av barnets bästa – utbildning för chefer och handläggare inom socialtjänsten

Barnkonventionen blir lag, och centralt för genomförandet är ett mer systematiskt användande av barnets bästa i utredningar och beslut. Därför genomför vi nu två öppna utbildningar för handläggare och chefer inom socialtjänsten. När? 16 – 17 maj i Göteborg eller 22 – 23 maj i Stockholm. Läs mer här.

» Läs Barnrättskonsulternas nyhetsbrev

» Prenumerera på Barnrättskonsulternas nyhetsbrev

BARNRÄTTSKONSULTERNA - BÖCKER

SS_Barnetsrätt12_omslag_121022
Boken SÅ BLIR BARNKONVENTIONEN KONKRET ger handfast och inspirerande vägledning i den strategiska process som krävs för att stärka barnets rättigheter. Förord av Elizabeth Englundh, sakkunnig barnets rättigheter. Läs mer om boken, och beställ här.

SS_Barnetsrätt12_omslag_121022    Bokomslag Barnmakt

Emma Fagerstrand, grundare till Barnrättskonsulterna, är författare/ skribent till böckerna Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete, Barnets rätt och Barnmakt – en metodbok om rätten till inflytande. Böckerna ges ut av Barnrättskonsulterna, Sensus studieförbund och Nätverket för barnkonventionen.

» Läs mer om böckerna