Barnkonventionen blir lag 2020

Vi utbildar och stöttar offentliga verksamheter, organisationer och företag i arbetet med att implementera barnkonventionen och göra den konkret.

Barnrättskonsulterna erbjuder:

UTBILDNING

Hur berör barnkonventionen verksamheten? Vad är viktigt att känna till när barnkonventionen blir lag? Vi ger er nödvändig kunskap samt verktyg som hjälper er att gå från ord till handling. Läs mer.

PROCESSTÖD

Hur skapar vi interna rutiner och arbetsprocesser som gör barnrättsarbetet hållbart och långsiktigt? Vi stöttar chefer och arbetsgrupper i förändringsarbetet. Läs mer.

ANALYS

Har ni koll på era styrdokument? Är du rustad för revision? Vi hjälper till med översyn av styrdokument och ger förslag på förbättringar. Läs mer.

Ett hållbart samhälle förutsätter att alla människor får ta plats på lika villkor. Vi vill utmana synen på barn som objekt, göra barnets rättigheter konkreta och ge verktyg för ett långsiktigt och hållbart barnrättsarbete med barnkonventionen som lag.