Barnkonventionen är nu lag!

Vi utbildar och stöttar offentliga verksamheter, organisationer och företag i arbetet med att implementera barnkonventionen och göra den konkret.

Barnkonventionen, vi gör den konkret genom föreläsning & utbildningar

Barnrättskonsulterna erbjuder:

UTBILDNING
Hur berör barnkonventionen verksamheten? Vad är viktigt att känna till när barnkonventionen blir lag? Vi ger er nödvändig kunskap samt verktyg som hjälper er att gå från ord till handling. Läs mer.
DIGITALA UTBILDNINGSPAKET
Köp ett färdigt digitalt utbildningspaket anpassat till ditt verksamhetsområde. Välj mellan lilla eller stora paketet, beroende på hur många ni vill utbilda. Läs mer.
PROCESSTÖD
Hur skapar vi interna rutiner och arbetsprocesser som gör barnrättsarbetet hållbart och långsiktigt? Vi stöttar chefer och arbetsgrupper i förändringsarbetet. Läs mer.
ANALYS
Har ni koll på era styrdokument? Är du rustad för revision? Vi hjälper till med översyn av styrdokument och ger förslag på förbättringar. Läs mer.

Hållbart barnrättsarbete med barnkonventionen som lag

Ett hållbart samhälle förutsätter att alla människor får ta plats på lika villkor. Vi vill utmana synen på barn som objekt, göra barnets rättigheter konkreta och ge verktyg för ett långsiktigt och hållbart barnrättsarbete med barnkonventionen som lag.