Barnrättskonsulterna

Barnrättskonsulterna gör målgruppsanpassade utbildningar för chefer, förtroendevalda och medarbetare i verksamhet. Alltid med stort fokus på tillämpning och arbete med fallbeskrivningar.

» Läs mer om Barnrättskonsulternas tjänster och utbildningar här

.

AKTUELLT

Barnrättskonsulterna blir fler!

Emelie Dahlin är ny medarbetare på Barnrättskonsulterna. Emelie har arbetat många år inom skola och förskola, senast som pedagogisk utvecklingsledare inom fritidsverksamheten med särskilt fokus på mänskliga rättigheter. Emelie kommer arbeta med koncept- och vidareutveckling av utbildningar, marknadsföring samt föreläsa om barnets rättigheter i skolor och fritidsverksamheter. Välkommen Emelie!

» Läs Barnrättskonsulternas nyhetsbrev

» Prenumerera på Barnrättskonsulternas nyhetsbrev

BARNRÄTTSKONSULTERNA - BÖCKER

SS_Barnetsrätt12_omslag_121022
Boken SÅ BLIR BARNKONVENTIONEN KONKRET ger handfast och inspirerande vägledning i den strategiska process som krävs för att stärka barnets rättigheter. Förord av Elizabeth Englundh, sakkunnig barnets rättigheter. Läs mer om boken, och beställ här.

SS_Barnetsrätt12_omslag_121022    Bokomslag Barnmakt

Emma Fagerstrand, grundare till Barnrättskonsulterna, är författare/ skribent till böckerna Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete, Barnets rätt och Barnmakt – en metodbok om rätten till inflytande. Böckerna ges ut av Barnrättskonsulterna, Sensus studieförbund och Nätverket för barnkonventionen.

» Läs mer om böckerna