Barnrättskonsulterna hjälper er med barnkonventionen

Genom utbildning, utredning och processtöd hjälper vi er att ta nästa steg i ert barnrättsarbete.

Några av Barnrättskonsulternas kunder

Det här kan vi på Barnrättskonsulterna hjälpa till med:

HANDLEDNING

PROCESSTÖD

UTREDNING

UTBILDNING

Äntligen fick jag hjälp att förstå hur man kan jobba med barnkonsekvensanalys på riktigt.

Deltagare

Kursen var lagd på rätt nivå. Inlärningsmässigt skickligt att varva fakta med interaktiva övningar. Budskapet var tydligt och nådde fram. Utbildaren hade härlig energi och inlevelse. Tack för fantastiska dagar!

Karlskoga och Degerfors kommun

Barnrättskonsulterna har bidragit med driv i form av förslag till pågående processutveckling. Men kanske viktigast av alla – Emma har varit ett kompetent bollplank som hjälpt mig som strateg att hitta metoder som fungerar för att nå stegvisa resultat som syns och känns i det långsiktiga barnrättsarbetet.

Anna, strateg Västerås

Bra att få möjlighet att koppla praktiska övningar till förhållningssätt och teorier.

Deltagare

Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.

Exempel på tidigare uppdrag

• Länsstyrelsen Stockholm: Att pröva barnets bästa genom barnkonsekvensanalys, utbildning i 2 delar

• Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län:  Processtöd för ökat ungdomsinflytande på ungdomsmottagningar

• Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad:  Att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut

• Sollentuna kommun, socialtjänsten:  Barnets rättigheter och socialtjänstens utmaningar: En genomlysning av socialtjänsten med anledning av barnkonventionenslagen.

• Västerås stad, Barnets bästa 2.0: Handledning av grupper och enskilda i arbetet med att implementera barnrätt i beslutsfattande

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

NYHETSBREV

SENASTE BLOGG-INLÄGGET

BÖCKER