PRESS

Publikationer

• DN Åsikt - Emma Fagerstrand 20 december 2019: ”Barnkonventionen kan minska toppning i unga år”

• Intervju med Emma Fagerstrand på utbildning.se 6 augusti 2019: Barnkonventionen – så implementerar du den i din verksamhet

• Debattartikel Metro 9 april 2019: Sverige måste vara redo när barnkonventionen blir lag

• Krönika Dagens Samhälle juni 2018: Så här arbetar man när barnkonventionen är lag

• Intervju med Emma Fagerstrand i magasinet Akademikern nr 4 2016 (sid 33) Vi måste arbeta systematiskt och långsiktigt på alla nivåer: