Vi gör barnkonventionen konkret! Men vilka är våra kunder?

Vi ger utbildning och stöd så att barnkonventionen blir konkret och tillämpbar. Här hittar du några exempel på genomförda uppdrag och kunder som vi är stolta över att få samarbeta med.

 • Utbildningsförvaltningen Stockholms stad: För chefer: Att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut. Fördjupning för utredare –  att göra barnkonsekvensanalys
 • Telge bostäder: Barnets bästa vid avhysning? Barnkonsekvensanalys
 • Sundbybergs stad stad: Att vara en bra barnrättskommun: Utbildning för strateger och utredare.
 • Sydnärkes barnrättsnätverk:  Ett processtöd för prövning av barnets bästa
 • Skolporten: Fortbildning och föreläsning för pedagoger i förskolan.
 • Sollentuna kommun: Barnets rättigheter och socialtjänstens utmaningar. Barnrättslig genomlysning.
 • Kommunalt nätverk för barnkonventionen: Grundläggande utbildning för jurister.
 • Lunds kommun: Barnkonventionen från ord till handling – storföreläsningar
 • Sigtuna kommun: Processtöd och utbildning politiker och tjänstemän. Utbildning i barnkonsekvensanalys.
 • Stockholms Universitet
 • Psykologiska Institutionen: Barns hälsa och livsvillkor - ett barnrättsperspektiv
 • FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare): Barnkonventionen som redskap i myndighetsutövning, föreläsning.  
 • Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län: Processtöd för ökat ungdomsinflytande
 • Västerås stift: Om barn och inflytande – tvådagarsutbildning för pedagoger.
 • Härnösands stift: Processledning/utbildning. Barnkonsekvensanalys – fortsättning. Att göra analys på strategiska dokument.
 • Västerås stad: Prövning av barnets bästa vid tillfällig skollösning
 • NSPH, föreläsning: Att arbeta rättighetsbaserat
 • UNICEF: Rättighetsbaserad skola – utbildning för skolpersonal
 • Svenska Kyrkan Kyrkokansliet: Moderator och samtalsledare Ärkebiskopens konferens Barn och unga.

Låt oss hjälpa till!

Beskriv vad du vill ha hjälp med så kontaktar vi dig.