ÖPPNA UTBILDNINGAR & WORKSHOPS GÖTEBORG 2023

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Senast föregående Evenemang

Att pröva barnets bästa i individuella beslut – för socialtjänstens verksamheter (Gbg)

Adress Första Långgatan 17b, Göteborg

En konsekvens av att barnkonventionen är lag, är att barnets bästa måste få större genomslag i utredningar och beslut som rör individuella barn. Men hur kan man komma fram till barnets bästa? Hur tungt ska barnets bästa väga, och hur görs avvägningar mot andra intressen? Välkommen till en utbildning som ger verktyg för att leva […]

Barnets rättigheter och bibliotekens uppdrag – utbildning och workshop (Gbg)

Adress Första Långgatan 17b, Göteborg

Biblioteksverksamheten är viktig för förverkligandet av barnets mänskliga rättigheter. Vilka av rättigheterna i barnkonventionen är särskilt viktigt att arbeta med? Hur tillämpas barnets rättigheter i rutiner och arbetssätt, eller i praktisk verksamhet som utbud, det fysiska rummet, information och kommunikation? Välkommen till en utbildning som ger verktyg för att leva upp till barnkonventionslagen och rustar […]

Kartlägg barns livsvillkor och behov – en del av att pröva barnets bästa

stockholm

För att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda måste vi bli bättre på att utgå från barns olika förutsättningar. Barns olika livsvillkor och förutsättningar måste synliggöras och ligga till grund för beslut. Vi måste våga göra olika för att det ska bli lika.  Under seminariet delar vi med oss av några lärdomar från Västerås och […]

© 2024 Barnrättskonsulterna | info@barnrattskonsulterna.se | 0708152251