NAVIGERA RÄTT I BARNRÄTTSARBETE – DELTA KOSTNADSFRITT I VÅRA MINISEMINARIER

Välkommen att vara med i någon av våra kostnadsfria miniseminarier. Med utgångspunkt i våra implementeringsnycklar får du några matnyttiga verktyg, goda exempel från andra verksamheter och en inblick i hur vi på Barnrättskonsulterna arbetar för att barnrättsarbetet ska bli så integrerat som möjligt i er verksamhet. Anmälan: skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se 

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Latest Past Evenemang

Kartlägg barns livsvillkor och behov – en del av att pröva barnets bästa

stockholm

För att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda måste vi bli bättre på att utgå från barns olika förutsättningar. Barns olika livsvillkor och förutsättningar måste synliggöras och ligga till grund för beslut. Vi måste våga göra olika för att det ska bli lika.  Under seminariet delar vi med oss av några lärdomar från Västerås och […]

Prövning av barnets bästa i utredningar och beslut

Att pröva barnets bästa är det mest konkreta vi kan göra för att barnkonventionen ska få genomslag. Men barnet bästa måste betyda något konkret, och det måste vara mer än en punktinsats. Under miniseminariet går vi igenom prövningens beståndsdelar och du får konkreta tips som hjälper dig att komma vidare. Vi visar en enkel mall […]

Stärk barnrättspersperspektivet i styrdokument och policys

stockholm

För att barnets rättigheter ska bli en självklar del av det arbete vi bedriver (och inte något vi lägger till på slutet) behöver våra styrande dokument också utgå från ett barnrättsperspektiv. Under miniseminariet får du exempel på hur du kan gå till väga, och en enkel mall med frågor att ställa sig under arbetets gång. […]