Mänskliga Rättighetsdagarna (MR)

Örebro Conventum Olof Palmes torg 1, Örebro

Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och säkerhet. Det omfattar en rätt att gå fri från övergrepp av staten, men också ett krav på staten att skydda människor från våld, övergrepp och kränkningar från tredje […]