Barnets bästa och barnets behov – är det samma sak?

4 januari, 2019Råd och stöd

Barnets bästa och barnets behov – är det samma sak? Få saker har så stor betydelse för barnkonventionens konkreta genomförande som den systematiska prövningen av barnets bästa. Prövningar av barnets bästa ska enligt barnrättskommittén göras såväl i strategiska övergripande frågor, som frågor som rör individuella barn.    En fråga som brukar dyka upp vid utbildningar … Read More

Är barnets bästa och barnets behov samma sak?

6 december, 2018Råd och stöd

Är barnets bästa och barnets behov samma sak? Prövningar av barnets bästa ska enligt barnrättskommittén göras såväl i strategiska övergripande frågor, som frågor som rör individuella barn. Att barnets bästa har för svag ställning i tillämpning i av bland annat LSS och socialtjänstlagen konstaterades i den så kallade barnrättighetsutredningen från 2016 (SOU 2016:19). Barnets behov … Read More

Nyckeln till framgång – kartlägg barns livsvillkor och behov, och använd kunskapen!

12 november, 2018Råd och stöd

Nyckeln till framgång – kartlägg barns livsvillkor och behov, och använd kunskapen! Allt arbete med att genomföra barnkonventionen har ett enda syfte: att göra verksamheten bättre för barn. Men barn är olika. Det gör att barn befinner sig olika långt ifrån rättigheterna och behöver olika insatser för att få sina rättigheter tillgodosedda. För att barn … Read More

Nyhet! Nyanlända barn i skolans verksamhet – temaföreläsning om barnets rättigheter, skolans skyldigheter och dagliga utmaningar

5 september, 2018Råd och stöd

Nyhet! Nyanlända barn i skolans verksamhet – temaföreläsning om barnets rättigheter, skolans skyldigheter och dagliga utmaningar För de barn som nyligen anlänt till Sverige är skolan den plats där man inte bara skaffar sig nödvändig kunskap och utbildning för framtiden. Det är också en första mötesplats med det nya samhället, där integration kan äga rum. … Read More