Digital utbildning barnkonsekvensanalys 26 maj

30 april, 2020Råd och stöd, Utbildning

Barnkonsekvensanalys i praktiken – vi ses digitalt den 26 maj 9:00- 11:30 Fattar du beslut som rör barn direkt eller indirekt? Vill du lära dig mer om att göra barnkonsekvensanalys eller prövning av barnets bästa? Välkommen att delta i en öppen digital utbildning via plattformen Zoom. Innehåll: Föreläsning om barnkonventionen och innebörden av att konventionen … Read More

Barnrättsbaserade beslut i coronatider – vad är det?

19 mars, 2020Aktuellt, Goda exempel, Råd och stöd

Vad är ett barnrättsbaserat beslutsunderlag? Ett barnrättsbaserat beslut bygger på två saker. Barnet eller barnen görs till subjekt i beslutet. Hur barnets påverkas i en fråga måste vara föremål för ett aktiv reflektion. Vårt vuxenperspektiv gör att vi oavsiktligt tappar bort barnperspektivet eftersom det finns så många andra perspektiv som automatiskt får företräde. Beslutet bör … Read More

Det är dags att växla upp för barnets bästa

21 februari, 2020Aktuellt, Råd och stöd

Ett liv fritt från våld är en självklar rättighet enligt barnkonventionen Idag uppmärksammas Internationella brottsofferdagen. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma en debattartikel i Metro som Emma Fagerstrand skrev tillsammans med advokat Rebecca Lagh där vi ger förslag på åtgärder för att stärka barnets rätt till ett liv fritt från våld. Artikel publicerades i … Read More