Synliggör barnkonventionen i nämndens beslut

8 februari, 2020Goda exempel, Råd och stöd

Att fatta barnrättsbaserade beslut Barnkonventionen som lag innebär bland annat att barnkonventionen blir beslutsunderlag till förvaltningsmyndigheter. Därför är det viktigt att vi synliggör och dokumenterar hur våra beslut lever upp barnkonventionen. Det är en sorts kvalitetssäkring ur ett barnrättsperspektiv. Ytterst är det de förtroendevalda som måste se till att de beslut man fattar går i … Read More

Barnrättsåret 2020 är igång!

5 februari, 2020Aktuellt, Utbildning

Nu har utbildningsåret dragit igång med besked för oss på Barnrättskonsulterna. Många behöver hjälp med utbildningar och ställer sig frågan – vad betyder barnkonventionen konkret för min verksamhet?  Svaret beror naturligtvis delvis på vilken verksamhet man arbetar inom – skola, samhällsbyggnad, miljö, tillsyn o s v. Att implementera barnkonventionen behöver inte vara svårt, men man … Read More

Barnets bästa eller ”föräldrars rätt”? Glimtar från vår föreläsning på Barnrättsdagarna

20 maj, 2019Råd och stöd

Barnets bästa eller ”föräldrars rätt”? Glimtar från vår föreläsning på Barnrättsdagarna På barnrättsdagarna i april föreläste vi från Barnrättskonsulterna under rubriken Barnets bästa – vackra ord eller vasst verktyg. Emma Fagerstrand reflekterade över tre anledningar till att barnets bästa fått för svag ställning. En orsak är att vi bär med oss förlegade föreställningar om barn … Read More