Barnkonventionen från ord till handling

Digitalt föreläsningspaket, konkreta fallbeskrivningar och goda samtal – läs mer om erfarenheterna från Arboga

Socialtjänsten i Arboga valde att utbilda sina medarbetare digitalt i barnkonventionens tillämpning. Till sin hjälp hade de Barnrättskonsulternas digitala föreläsningspaket med föreläsning och arbetsmaterial för samtal i grupper.  Här berättar Alexandra Carlsson hur de gick till väga.

Hur kom det sig att ni valde att göra en utbildning i barnkonventionen digitalt?

Från början var vår plan att ses fysiskt, men som många andra tvingades vi anpassa oss till den nya    situationen. Vi ville ändå genomföra detta eftersom barnkonventionen är så aktuell, så då tyckte vi att det digitala föreläsningspaketet var ett bra alternativ.

Hur gick ni till väga?

Utbildningen ägde rum vid en gemensam planeringsdag. Vi avsatte 3, 5 timmar. Dagen började med att vi samlade all personal på Teams. Där kunde vi berätta om syftet med dagen och våra tankar om det fortsatta arbetet. Det var viktigt för oss att visa på att det är en del i ett långsiktigt arbete, som delvis redan pågår. Vi delade sedan in oss i mindre grupper utifrån verksamhetsområde. Varje grupp tittade på utbildningsfilmen, och samtalade om de frågor och de fallbeskrivningar som fanns i materialet.  Dagen avslutades med att vi återsamlades i storgupp för att byta erfarenheter.

Hur tyckte du att det fungerade att föra samtal i grupper när föreläsningen var digital?

Vi tyckte att det fungerade bra, det är ju samtalen i grupper som gör att kunskapen kan landa i det egna uppdraget. Fallbeskrivningarna var också anpassade efter olika verksamhetsområden vilket gjorde att man kunde välja det case som passade det egna arbetsområdet. Vi hade också låtit teamledarna få möjlighet att förbereda sig, de hade fått mejl med enkla instruktioner. De höll ihop respektive samtal och förde anteckningar. Det var också bra att det fanns filmade kommentarer till casen, det gav lite bekräftelse på att vi resonerat i rätt banor.

Hur tyckte du att det fungerade rent tekniskt?

Det fungerade mycket bra. Alla grupper tittade samtidigt på storbildsskärmar i våra konferensrum. Vi hade tillgång till utbildningssidan i god tid innan så att vi hann testa. Vi kunde också låta dem som inte kunde delta på grund av sjukdom få tillgång till materialet i efterhand. Det gjorde att vi fock god uppslutning på utbildningen.

Vad var det viktigaste ni fick med er från utbildningen?

Förutom viktig kunskap om konventionen och artiklarna var det viktigt för oss att få syn på att barn berörs av många fler beslut än vi tror. Vi som möter barn direkt behöver få höra hur man resonerar där barn berörs indirekt, som t ex vid ekonomiskt bistånd. Barnets bästa måste få genomslag i all verksamhet. Där har vi mycket att lära av varandra, och behöver prata mer över verksamhetsgränser.En annan sak var att vi insåg att vi fastnar mycket i våra kategoriska föreställningar om barn. Det var en ögonöppnare. Utbildningen gav oss verktyg att fortsätta det arbete som vi påbörjat.

Var det något ni hade valt att göra annorlunda, med facit i hand?

I slutet samlades vi åter i storgrupp via Teams. Det var otroligt intressant att få ta del av de andra gruppernas samtal. Det hade vi behövt mer av. Kanske skulle vi arbetat mer med tvärgrupper under hela utbildningen.

Hur arbetar ni nu vidare utifrån utbildningen?

För att inte tappa de trådar som dök upp under utbildningen valde vi att ha ett uppföljande möte efter ett par veckor mellan föreläsaren och vår ledningsgrupp.  Där fick alla ta upp utmaningar inför framtiden som vi kort pratade om, och också möjlighet att ställa frågor som hade väckts under utbildningen.

Kan du rekommendera fler verksamheter att genomföra utbildningar på liknande sätt?

Vi fick med oss mycket matnyttig kunskap och många konkreta exempel. Trots att föreläsningen var förinspelad blev det bra diskussioner. Det säger alla grupper. Jag kan absolut rekommendera detta, men det är bra att lägga lite tid på förarbete.

(Texten är en repris från 2020)

Fakta om de digitala föreläsningspaketen

De digitala paketen finns för tre målgrupper

 1. Styrning och ledning (förtroendevalda och chefer)
 2. Socialtjänsten
 3. Skola, förskola och elevhälsa
 4. Barnkonventionen för bostadsbolag (ny 2022)

Ett digitalt föreläsningspaket består av följande:

 • En målgruppsanpassad föreläsning på ca 1 timme
 • Samtalsfrågor kopplat till det egna uppdraget
 • Flera fallbeskrivningar för utskrift
 • Filmade kommentarer till fallbeskrivningarna.
 • Övrigt material att arbeta vidare med på egen hand

Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp och ni har tillgång till materialet i 1 – 2 veckor om inte annat överenskommes.

Prisexempel

 • Utbilda upp till 50 medarbetare: 17 000 kr ex moms
 • Utbilda upp till 150 medarbetare: 28 000 kr ex moms.

Hur gör jag om jag vill boka ett föreläsningspaket?

Gå in på vår hemsida i länken, eller skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se så får du veta mer. Du är varmt välkommen att höra av dig. Vi kan så klart skräddarsy för både större och mindre grupper.