Barnrättsbaserade beslut i coronatider – vad är det?

19 mars, 2020Aktuellt, Goda exempel, Råd och stöd

Vad är ett barnrättsbaserat beslutsunderlag? Ett barnrättsbaserat beslut bygger på två saker. Barnet eller barnen görs till subjekt i beslutet. Hur barnets påverkas i en fråga måste vara föremål för ett aktiv reflektion. Vårt vuxenperspektiv gör att vi oavsiktligt tappar bort barnperspektivet eftersom det finns så många andra perspektiv som automatiskt får företräde. Beslutet bör … Read More

Det är dags att växla upp för barnets bästa

21 februari, 2020Aktuellt, Råd och stöd

Ett liv fritt från våld är en självklar rättighet enligt barnkonventionen Idag uppmärksammas Internationella brottsofferdagen. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma en debattartikel i Metro som Emma Fagerstrand skrev tillsammans med advokat Rebecca Lagh där vi ger förslag på åtgärder för att stärka barnets rätt till ett liv fritt från våld. Artikel publicerades i … Read More

Synliggör barnkonventionen i nämndens beslut

8 februari, 2020Goda exempel, Råd och stöd

Att fatta barnrättsbaserade beslut Barnkonventionen som lag innebär bland annat att barnkonventionen blir beslutsunderlag till förvaltningsmyndigheter. Därför är det viktigt att vi synliggör och dokumenterar hur våra beslut lever upp barnkonventionen. Det är en sorts kvalitetssäkring ur ett barnrättsperspektiv. Ytterst är det de förtroendevalda som måste se till att de beslut man fattar går i … Read More