Digitala utbildningspaket för styrning och ledning, socialtjänst, skola

Barnrättskonsulterna har lång erfarenhet av att utbilda personer i olika verksamheter. Nu gör vi det också digitalt! Era förtroendevalda eller medarbetare får tillgång till en unik utbildningssida anpassad för era verksamheter. Deltagarna kan välja när man vill gå utbildningen. Med fördel gör man det tillsammans, kanske i en mindre arbetsgrupp. Det här innehåller det digitala paketet:

  • En utbildningsfilm på ca 60 minuter. Filmen består av föreläsning och konkreta presentationsbilder. Alla filmer ger nödvändig kunskap om barnkonventionen med fokus på tillämpning för den aktuella verksamheten. Alla föreläsningar innehåller gott om verksamhetsnära exempel.
  • Samtalsfrågor – du får möjlighet att reflektera över hur konventionen berör just ditt uppdrag.
  • Fallbeskrivningar – vad betyder barnkonventionen i en konkret beslutssituation? Välj bland olika fallbeskrivningar.
  • Kommentarer till fallbeskrivningarna i korta filmer – så här kan man resonera i de aktuella fallen.
  • Stödmaterial för utskrift – mall för prövning av barnets bästa, barnkonventionen i korthet, checkfrågor utifrån de vägledande principer samt en samtalsmatris för att identifiera nästa steg i ert arbete.

Att gå utbildningen är enkelt och kräver inte att du installerar något särskilt program. Bara att logga in med din unika kod, och köra igång!

Möjlighet till konsultativt uppföljningsmöte

Undrar du hur ni ska ta nästa steg, eller väcker utbildningen frågor? Då finns möjlighet att boka en digital uppföljning med föreläsaren. Kanske med hela ledningsgruppen?

Vill du veta mer?

Gå in på vår hemsida här, eller skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se. Man kan välja mellan det lilla eller stora paketet, beroende på hur många man vill utbilda. Önskar du ett annat upplägg, eller vill utbilda fler? Be om en separat offert så fixar vi ett bra upplägg!