Den 26 maj genomförde Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand en öppen digital utbildning i barnkonsekvensanalys med ca 25 deltagare från en bredd av verksamheter. Många av oss är nybörjare på digitala kurser, därför var det glädjande att 90% av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med utbildningen.

Att tillämpa barnets bästa på tre nivåer

Inledningsvis pratade vi om att det råder en viss begreppsförvirring när man pratar om att göra barnkonsekvensanalys. Just nu används oftare begreppet ”Prövning av barnets bästa”, vilket tydligare signalerar vad det är man gör.

För att barnets bästa ska få genomslag krävs aktiviteter på flera nivåer:

  • Att låta sig vägledas av barnets bästa i det löpande arbetet
  • Att synliggöra barnets bästa i strategiska dokument
  • Att i utredningar och beslut dokumentera vad barnets bästa är och låta barnets bästa väga tungt. (Det som brukar kallas barnkonsekvensanalys eller prövning av barnets bästa)

Kortfattat handlar det om att på olika nivåer tillämpa ett systematiskt barnrättsperspektiv. Beroende på frågans karaktär och hur mycket den berör barn, behöver man göra lite olika. Det är därför det inte fungerar med en standardmodell för allt. Så hanterar vi ju inte andra frågor. Vi har ju till exempel inte en entydig ”modell” för att fatta beslut i frågor som rör kvinnor, nyanlända eller någon annan grupp av människor. Däremot kan man följa ett antal steg så att man säkerställer att det man gör verkligen stärker barnets rättigheter, det är ju syftet.

Under utbildningen gick vi igenom ett antal sådana steg man kan ha som utgångspunkt. Deltagarna fick möjlighet ta del av en matris för prövning av barnets bästa. Om du är nyfiken finns den att ladda ner på vår hemsida under stödmaterial. Där finns också ett fiktivt exempel på hur man kan resonera. Kolla gärna in detta, men tänk på att det är ett exempel och att det är viktigt att prova sig fram i den egna verksamheten.

Så vad tyckte deltagarna?

Så här tyckte några av deltagarna om utbildningen:

 Föreläsningen var koncis och relevant. Digitala utbildningar fungerar riktigt bra och det är skönt att slippa resa.

 Viktig grundkunskap om BK men gav också energi och inspiration att komma vidare. Mod och tydlighet tar jag med mig!

Blir du sugen på att vara med nästa gång? Den 2 september kommer en liknande utbildning att genomföras. Läs mer här!