Barnets bästa 2.0 – en lärande process mot integrerade barnkonsekvensanalyser

Ett av de viktigaste verktygen att utgå ifrån för att stärka barnets rättigheter är prövningen av barnets bästa, eller barnkonsekvensanalysen. Barnets rättigheter ska prövas och bedömas inför strategiska beslut.

En av de kommuner som nu satsar särskilt på detta är Västerås stad. I projektet Barnets bästa 2.0 kommer man att under 2021 att utveckla former för hur barnets bästa kan konkretiseras i respektive förvaltning. Barnrättskonsulterna och Emma Fagerstrand kommer att vara ett processtöd i arbetet. Anna Björkman är strateg på stadsledningskontoret och ansvarar för stadens förvaltningsövergripande barnrättsgrupp. Här berättar Anna om projektet Barnets bästa 2.0.

 

– Barnets bästa 2.0 är ju en satsning för att utveckla prövningar i förvaltningarna. Hur kommer det sig att ni satsar på detta just nu?

Tiden är helt enkelt mogen för det. Vi har genomfört en ganska omfattande utbildningsprocess, vi har tagit fram ett internt stödmaterial och vi har fått med oss organisationen. Till exempel har jag regelbundet träffat nämnder och ledningsgrupper i en förankringsprocess. Det är helt enkelt dags att våga pröva att göra prövningar, att gå från ord till handling och våga praktisera det vi lärt oss genom våra utbildningar.

– Vad är målet med projektet ?

Ett mål handlar om att fler medarbetare ska ökat sin självständighet och sin förmåga att göra sådana prövningar, och att avgöra när de ska göras. Ett annat mål är att vi ska ha tagit fram material som som ger stöd i avvägningar och resonemang.

– Kommer ni att arbeta på ett och samma sätt i hela kommunen?

Ganska så snart så blev det tydligt att alla förvaltningar efterfrågar lite olika saker. Man har sina olika arbetsprocesser, sina behov. För att komma vidare behöver arbetet vara mer verksamhetsanpassat. Vi behöver gå in i var och en av förvaltningarna för att relevansgöra rutiner och stödmaterialet. Det kommer att hjälpa att man känner igen sig i ord och begrepp. Barnets bästa-prövningar måste följa de rutiner man har.

– Hur kommer ni konkret att lägga upp arbetet?

Vi vill skapa ett internt lärande för att det här ska bli bestående. Därför arbetar varje förvaltning under en begränsad period med några pilotprojekt där man gör prövningar av barnets bästa, framför allt i ärenden som går till nämnd. Vi har tagit in extern hjälp för att ta processen framåt, men det viktigaste jobbet görs av medarbetare i förvaltningarna. Det handlar om att se över rutiner, ta fram relevant underlag, skapa former för att höra barn o s v. Emma (Fagerstrand) finns med och ställer frågor och handleder i dessa processer.

– Hur länge kommer projektet att pågå?

Projektet pågår under 2021 och 2022. Under det första året är målet att fler medarbetare ska ha provat på att göra prövningar av barnets bästa. Det vi lär oss under det första året blir grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Om man ska vara realistisk tror jag dock att minst hela 2022 kommer att behöva ägnas åt att implementera det vi lär oss i projektet.

– Vad hoppas du på att detta ska mynna ut i?

Konkret så hoppas jag att vi efter det här året har skapat en skattkista av goda exempel. Att vi vet hur man kan göra och göra det mer självständigt utan att det känns allt för märkvärdigt.

– Kommer Västerås att bli en bättre stad för barn att växa upp i genom det här projektet tror du?

Jag tror det. Bara det att vi har börjat prata om barnets bästa och hur vi bör tänka har fått många medarbetare att få upp ögonen. Allt arbete vi gör handlar ju om att det ska bli bättre för barn. Vi har nosat lite på frågan om det skulle gå att mäta effekterna av de prövningar som görs på ett mer generellt plan men där är vi inte än.

– Finns det något farhåga du ser framför dig?

Ja, det skulle väl vara att det kommer något yttre som stör oss. Till exempel en global pandemi. Men nu har vi börjat få upp farten igen även om pandemin inte är över, så det känns hoppfullt.

– Vad är ditt bästa tips till andra som inte kommit så långt?

Nästan alla verksamheter gör redan en mängd saker som går i linje med barnets bästa. Om vi blir bättre på att sätta ord på det vi redan gör så kan det bli lättare att se när vi inte gör det.

______________________________________

Vill du ta del av erfarenheterna i Västerås? Här i Barnrättskonsulternas blogg kommer utmaningar och framgångar att beskrivas, och flera av barnrättsgruppens medlemmar kommer att dela sina erfarenheter under projektets gång.

 

Läs mer om Barnrättskonsulterna och arbetet med processtöd på vår hemsida. Du kan också skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se om du vill veta mer, eller ring på 0708-152251.