UTBILDNING & WORKSHOP

Processtöd

Barns rättigheter - Hållbart barnrättsarbete

Ett långsiktigt och hållbart arbete med barns rättigheter är något som ska vara integrerat med det ordinarie arbetet. Handläggning av ärenden, beslutsprocesser, budgetarbete ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. mm bör ses över för ett stärkt barnrättsperspektiv och utformas så nära ordinarie arbetsprocesser och rutiner som möjligt.

Vi på Barnrättskonsulterna har lång erfarenhet av processledning och verksamhetsutveckling med fokus på bland annat barnrätt. Vi kan stötta en arbetsgrupp eller ledningsgrupp i ett sådant förändringsarbete, eller finnas med i arbetet med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Omfattning: Enligt överenskommelse