UTBILDNING & WORKSHOP

Processtöd

Hållbart barnrättsarbete med processtöd

Ett långsiktigt och hållbart arbete med barns rättigheter är något som ska vara integrerat med det ordinarie arbetet. Handläggning av ärenden, beslutsprocesser, budgetarbete ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. mm bör ses över för ett stärkt barnrättsperspektiv och utformas så nära ordinarie arbetsprocesser och rutiner som möjligt.

Vi på Barnrättskonsulterna har lång erfarenhet av processledning och verksamhetsutveckling med fokus på bland annat barnrätt. Vi kan stötta en arbetsgrupp eller ledningsgrupp i ett sådant förändringsarbete, eller finnas med i arbetet med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Det fina är att vi kombinerar processtöd med sakkunskap. Utgångspunkten är era behov och processer, men med sakkunniga inspel och frågeställningar när det krävs.

Vill du veta mer? Skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se, eller ring på 0708-152251.

Omfattning: Enligt överenskommelse

Implementera ett barnrättsperspektiv

Vad innebär det att ta hjälp i en utvecklingsprocess?

Enkelt uttryckt handlar processtödet om hur ni som organisation ska kunna ta nästa steg i ett förändringsarbete. Det är lite som individuell handledning, men på organisatorisk nivå. Den vanligaste kunden är en arbetsgrupp som har i uppgift att driva ett förändringsarbete, till exempel implementera ett barnrättsperspektiv. För att arbetet ska kunna genomföras framgångsrikt behöver gruppen ha en gemensam bild av uppdraget, vilka utmaningar som kan finnas och hjälp med att hitta lösningar för att nå dit man vill. Processledaren levererar inte färdiga svar, men hjälper gruppen att samtala om rätt saker för att kunna komma vidare i sitt uppdrag. En del av processen kan handla om att skapa goda förutsättningar för sådana kreativa samtal.

Varför kan man behöva hjälp med processtöd?

När man står inför ett förändringsarbete kan det vara en fördel att någon som inte tillhör organisationen får leda processen. Processledaren bidrar med ett utifrånperspektiv, men söker efter svaren i den egna organisationen. En processledare hjälper gruppen att göra rätt saker.

Barns rättigheter genom strategier

Barnrättskonsulterna har bred erfarenhet av att leda processer, både inom ramen för barnets rättigheter, men också inom andra områden. Det kan handla om att skapa former för att pröva barnets bästa, ta fram en handlingsplan för barnrättsfrågan i en kommun eller hjälpa en grupp barnrättsstrateger att formulera ett gemensamt uppdrag.

Hur länge och ofta bör man träffas?

En process kan vara längre eller kortare. Bäst är om man har möjlighet att ses regelbundet över en längre tid. Det finns många frågor som dyker upp och som kan behöva hanteras. I vissa fall träffas gruppen 3 eller 4 gånger. Allt beror på hur vi tillsammans formulerar uppdraget.