Barnets bästa i integrerade processer – en spännande resa fortsätter i Västerås

Med barnkonventionen som svensk lag ställs ökade krav på att redogöra för hur barnets bästa har beaktats inför beslut, det vi ibland kallar att göra barnkonsekvensanalys. Att barnkonsekvensanalyser görs är en viktig del av barnkonventionens genomförande. Och det handlar om mer än att höra barn. Inte minst handlar det om att förhålla sig till de rättigheter som barnet har och som är definierade i barnkonventionen, men också om att kunna göra avvägningar mellan barnets bästa och andra intressen eller annan lagstiftning. Det ställer krav på att vi rustar våra verksamheter.

Under hösten kommer projekt Barnets bästa 2.0 att fortsätta i Västerås stad. Där har man beslutat att varje förvaltning med handledning av Barnrättskonsulterna genomför ett eller flera pilotprojekt. Tanken är att prövningen av barnets bästa ska ske integrerat med ordinarie arbetsprocesser. Vi tror att det är en framgångsfaktor för ökat genomslag, att det inte ligger vid sidan av.

Några av processer som pågår är: 

  • Barnets bästa i utbildningsförvaltningens årshjul. Vi arbetar konkret med delårsrapporten för att se vad ett barnrättsperspektiv kan betyda.
  • Genomförandeplan inom LSS – hur kan barnets bästa synliggöras och förstärkas?
  • Barnets bästa vid bygglovshantering – hur kan processen påverkas av ett barnrättsperspektiv?
  • Detaljplanearbete inom samhällsbyggnad – hur kan upphandlingsprocessen påverkas av ett barnrättsperspektiv?
  • Barnets bästa vid ekonomiskt bistånd? Hur kan barnets bästa beaktas? Kan och bör man höra barn?
  • O s v

Visst låter det spännande! Under hösten kommer du att få höra mer om detta här i bloggen och ta del av flera av deltagarnas erfarenheter och tankar. Jag hoppas att det kommer att vara till nytta för fler, och att du vill vara med på utvecklingsresan, för det är precis vad det är. Och har du tips eller goda exempel? Välkommen att höra av dig!

Ha en fin höst, tills vidare!

/ Emma Fagerstrand (info@barnrattskonsulterna.se)