Att pröva barnets bästa – barnkonsekvensanalys i praktiken

Digital öppen utbildning 1 juni 9 – 12

Fattar du beslut som rör barn direkt eller indirekt? Funderar du på om din verksamhet behöver arbeta mer systematiskt med barnets bästa? Vill du lära dig mer om att göra en barnkonsekvensanalys? Välkommen att delta i en öppen digital utbildning via plattformen Zoom. Vi fokuserar både på vad en prövning behöver innehålla, men också på frågor som hur och när en prövning ska göras. Utbildningen varvar föreläsning och korta gruppsamtal och innehåller konkreta exempel från olika verksamhetsområden.

Målgrupp: Utbildningen är en grundutbildning och riktar sig till dig som arbetar strategiskt med frågor som rör barn direkt eller indirekt; t ex samhällsbyggnad/samhällsplanering, socialtjänst, skola, kultur och fritid eller liknande. Utbildningen passar dig som bereder ärenden till nämnd. 

Innehåll:

  • Kort introduktion till barnkonventionen och innebörden av att konventionen är lag.
  • Genomgång av begreppet ”barnets bästa”, riktlinjer och rekommendationer från FN
  • Hur gör man analyser som stärker barnet som rättighetsbärare? Vad ska de innehålla?
  • Prövningen av barnets bästa som verktyg: Hur kan det användas? När ska en prövning göras?
  • Genomgång av ett arbetssätt och frågeställningar. (Deltagarna får en mall att ladda ner)
  • Uppsummering, möjlighet att samtala och ställa frågor.

Tid och plats: Framför din dator, 1 juni 2020, kl 9:00 – 12:00

Hur går det till? Du får en inbjudan med en länk till ett möte i plattformen zoom. I inbjudan framgår vad du behöver göra.

Pris: 1400 kr per deltagare, ex moms.

Anmälan: Du anmäler dig genom att klicka här och fylla i dina uppgifter i anmälningsformuläret. Anmälan är bindande, men får du förhinder kan du överlåta platsen åt en kollega. Deltagarantalet är begränsat.

Har du frågor? Skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna.se eller ring 0708-152251