Barnkonventionen från ord till handling grundutbildning

Utbildning och workshop som ger grundläggande kunskap om barnkonventionen och innebörden av konventionen som svensk lag. Vi utgår ifrån de vägledande principerna och de artiklar som har särskild relevans för den aktuella verksamheten. Stort fokus på tillämpning där vi med hjälp av fallbeskrivningar och konkreta exempel får öva på att omsätta rättigheterna i det egna uppdraget.

Barnkonventionen i styrning och ledning för chefer och förtroendevalda

Utbildning och workshop som ger grundläggande kunskap om barnkonventionen och innebörden av konventionen som svensk lag. Vi går igenom nycklar till ett systematiskt barnrättsarbete och vilka krav som konventionen ställer på en verksamhet. Tillämpning med fokus på beslutsfattande och strategiskt arbete, översyn av strategiska dokument m.m.

Att pröva barnets bästa i det systematiska utredningsarbetet fördjupning

Prövning av barnets bästa, även kallad barnkonsekvensanalys är ett konkret verktyg för att tillämpa barnkonventionen och artikel 3. Utbildningen ger kunskap om innebörden av begreppet barnets bästa och vad som krävs för att uttala sig om detta. Vi går igenom de krav en prövning kan ställa på verksamhetens rutiner och arbetssätt, samt hur man kan resonera vid svåra avvägningar.