UTBILDNING & WORKSHOP

Barnkonventionen i styrning och ledning för chefer och förtroendevalda

Barnkonventionen i styrning och ledning

Utbildning och workshop som ger grundläggande kunskap om barnkonventionen och innebörden av konventionen som svensk lag. Vi går igenom nycklar till ett systematiskt barnrättsarbete och vilka krav som konventionen ställer på en verksamhet. Tillämpning med fokus på beslutsfattande och strategiskt arbete, översyn av strategiska dokument m.m.

Barnkonventionen i styrning och ledning för chefer och förtroendevalda

Målgrupp: Utbildningen målgruppsanpassas och genomförs bland annat till medarbetare inom:

  • Chefer, ledningsgrupper och styrelser

  • Förtroendevalda

  • Rektorer och skolledare

Omfattning: 2 timmar

 

Kontakta Barnrättskonsulterna för mer information.