UTBILDNING & WORKSHOP

Grundutbildning om barnkonventionen från ord till handling

Grundutbildning om barnkonventionen och workshop som ger grundläggande kunskap om barnkonventionen och innebörden av konventionen som svensk lag. Vi utgår ifrån de vägledande principerna och de artiklar som har särskild relevans för den aktuella verksamheten. Stort fokus läggs på tillämpning av konventionen där vi med hjälp av fallbeskrivningar och konkreta exempel får öva på att omsätta rättigheterna i det egna uppdraget.

Om grundutbildningen

Målgrupp: Utbildningen målgruppsanpassas och genomförs bland annat till medarbetare inom:

  • Samhällsplanering och stadsutveckling
  • Socialtjänst
  • Kultur – och fritidsverksamhet
  • Skola och förskola
  • Hälso- och sjukvård
  • Strategiska nyckelfunktioner; controller, planerare, ekonomer m fl.

Omfattning: Hel- eller halvdag

 

Kontakta Barnrättskonsulterna för mer information.

Intresserad av grundutbildning om barnkonventionen?

Intresserad av workshop och utbildning om barnkonventionen? Kontakt oss för vidare information, klicka på kontakt oss eller fyll i formuläret nedan så återkommer vid med information om våra utbildningar och workshops.

[contact-form-7 id="76" title="Kontaktformulär 1"]