Nu har utbildningsåret dragit igång med besked för oss på Barnrättskonsulterna. Många behöver hjälp med utbildningar och ställer sig frågan – vad betyder barnkonventionen konkret för min verksamhet?  Svaret beror naturligtvis delvis på vilken verksamhet man arbetar inom – skola, samhällsbyggnad, miljö, tillsyn o s v. Att implementera barnkonventionen behöver inte vara svårt, men man måste jobba med de egna processerna och besluten. I vilka ärenden behöver barnets bästa belysas? Hur gör vi det, och vilka av barnkonventionens artiklar är särskilt viktigt att vi beaktar? Det är ett arbetet som måste få ta lite tid. Men en bra början kan vara att göra som i Västerås stad, på Länsstyrelsen i Sörmland, Malmö stad, Burlövs- eller Kungsbacka kommun-  och börja med kunskapshöjande utbildningar. (För att nämna vad vi redan hunnit med 2020)!

Välkommen till ett nytt spännande barnrättsår!