Nyhet! Nyanlända barn i skolans verksamhet – temaföreläsning om barnets rättigheter, skolans skyldigheter och dagliga utmaningar

För de barn som nyligen anlänt till Sverige är skolan den plats där man inte bara skaffar sig nödvändig kunskap och utbildning för framtiden. Det är också en första mötesplats med det nya samhället, där integration kan äga rum.  Det här innebär både möjligheter och utmaningar för den personal som dagligen möter barnen.

Vad innebär det att barn har mänskliga rättigheter? Hur fungerar asylprocessen? Vad säger barnkonventionen och svensk lagstiftning? Vilket stöd ger barnkonventionen i det dagliga arbetet? Under workshopen arbetar med fallbeskrivningar där vi tillämpar rättigheter och resonerar om utmaningar och möjligheter.

Målgrupp: Pedagoger och medarbetare i den dagliga verksamheten samt skolledare

Omfattning:Genomförs som halvdag eller kvällsföreläsning

Blir du nyfiken? Skicka ett mejl till info@barnrattskonsulterna eller ring på 0708-152251

Utbildningen genomförs av Emelie Dahlin

Vem är Emelie?

Emelie har under det senaste året gjort uppskattade inhopp i Barnrättskonsulternas verksamhet, för närvarande i kombination med föräldraledighet. Emelie  har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, där hon särskilt fokuserat på barnets rättigheter i migrationsprocessen. Som komplement till sina studier i mänskliga rättigheter har hon även läst kurser i såväl pedagogik som statsvetenskap. Emelie har också arbetat som pedagogisk utvecklingsledare på en skola där hon bland annat varit ansvarig för fritidsverksamheten samt utvecklat skolans trygghetsteam. Förutom detta har hon varit ideellt engagerad i organisationer som SOS barnbyar och Röda Korset. På Röda Korset var hon under flera år engagerad inom Internationella Träffpunkten där hennes huvudsakliga uppgift var att samtala och hjälpa till med språkträning och läxläsning.