Barnrättkonsulterna har många års erfarenhet av att arbeta med barnkonventionens implementering. Vi ger utbildning och stöd så att konventionen blir konkret och tillämpbar. Här är några exempel på genomförda uppdrag:

Klicka på logotyperna för att läsa mer om uppdragen:

Uppdrag: Digitala föreläsningar och materialstöd

Uppdrag: Digitala föreläsningar och materialstöd

Uppdrag: Breda utbildningsinsatser

Uppdrag: Breda utbildningsinsatser

Uppdrag: Processtöd i arbetet med handlingsplan

Uppdrag: Processtöd i arbetet med handlingsplan

Uppdrag: Stärkt barnrättsperspektiv i verksamhetsplan och budget

Uppdrag: Stärkt barnrättsperspektiv i verksamhetsplan och budget

Andra genomförda uppdrag

 • Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen
 • Utbildningsförvaltningen Stockholms stad: För chefer: Att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut. Fördjupning för utredare –  att göra barnkonsekvensanalys
 • Sundbybergs stad: Barnkonventionen i styrning och ledning – utbildning för förtroendevalda.
 • Västerås stad: Att vara en bra barnrättskommun: Utbildning för strateger och utredare.
 • Norrtälje kommun:  Gör barnkonventionen konkret: Utbildning för chefer och medarbetare i samtliga förvaltningar.
 • Skolporten: Fortbildning och föreläsning för pedagoger i förskolan.
 • Rättviks kommun: Att vara en bra barnrättskommun – föreläsning för chefer och medarbetare.
 • Kommunalt nätverk för barnkonventionen: Grundläggande utbildning för jurister.
 • Lunds kommun: Barnkonventionen från ord till handling – storföreläsningar
 • Eskilstuna kommun: Processtöd och utbildning politiker och tjänstemän.
 • Borlänge kommun: Utbildning och workshop och med politiker och chefer.
 • Sigtuna kommun: Processtöd och utbildning politiker och tjänstemän. Utbildning i barnkonsekvensanalys.
 • Strängnäs kommun: Barnkonventionen i styrning och ledning – utbildning för förtroendevalda.  Utbildning för tjänstepersoner – att göra barnkonsevenanalys.
 • Örebro kommun: Processtöd strategiskt nätverk för barnrätt. Processtöd för framtagande av handlingsplan.
 • Danderyds kommun: Barnkonventionen i förskolan – en utbildningsdag för förskollärare.
 • Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad: Föreläsning för pedagoger.
 • Strängnäs stift: Grundutbildning barnkonventionen och barnkonsekvensanalys.
 • Västerås stift: Om barn och inflytande – tvådagarsutbildning för pedagoger.
 • Härnösands stift: Processledning/utbildning. Barnkonsekvensanalys – fortsättning. Att göra analys på strategiska dokument.
 • Härnösands folkhögskola: Processledning visions- och målarbete
 • Överenskommelsen: Processledning visionsarbete
 • UNICEF: Rättighetsbaserad skola – utbildning för skolpersonal
 • Svenska Kyrkan Kyrkokansliet: Moderator och samtalsledare Ärkebiskopens konferens Barn och unga.
 • Luleå stift/stiftsstyrelsen: Utbildning barnkonsekvensanalys grund
 • Sensus Uppsala Härnösand: Grundutbildning Barnets rätt, Uppsala stift