Pressmeddelande den 13 april 2015

Barnrättsbarometern – självtestet som mäter ert barnrättsarbete

I arbetet med barnets rättigheter efterfrågas ofta verktyg för att konkretisera och mäta det arbete som görs. Barnrättsbarometern ger en samlad bild av vad man som organisation behöver arbeta med och en indikation på hur långt man har kommit.
”I många kommuner finns viljan, men få vet vad som egentligen krävs för att bedriva en verksamhet i linje med barnkonventionen”, säger Emma Fagerstrand, initiativtagare till Barnrättsbarometern och grundare av Barnrättskonsulterna.

Barnrättsbarometern är ett enkelt och tilltalande sätt att närma sig frågorna om barnets rättigheter i en organisation och består av ett digitalt självtest med 13 frågor. Innehållet bygger på ett antal nycklar som tagits fram i samarbete mellan Barnrättskonsulterna och SKL och utgår ifrån barnkonventionen samt forskning och beprövad erfarenhet. Barometern vänder sig i första hand till kommuner men kan även fungera i andra verksamheter. Resultatet i barometern ger en indikation på hur långt man kommit med barnrättsarbetet där de olika frågorna har viktats inbördes.

”Tanken är att barometern ska fungera som en väckarklocka och visa på frågans bredd, att det finns mer att göra” säger Emma Fagerstrand. ”Om vi menar allvar menar att barn är samhällsmedborgare med mänskliga rättigheter måste vi sluta att behandla frågan om barnrätt som en fråga i marginalen. Med risk för att låta raljant kräver arbetet med barnkonventionen mer än att vi ordnar aktiviteter och delar ut ballonger”, säger Emma och avslutar:

”Om barnrättsbarometern kan fungera som en väckarklocka fyller den sitt syfte. Ett långsiktigt strategiskt arbete på alla nivåer i organisationen kommer att göra våra verksamheter bättre, och framför allt, göra skillnad för de barn som berörs”.

Barnrättsbarometern hittar du på www.barnrattsbarometern.se

För kontakt och ytterligare information:

Emma Fagerstrand
emma@barnrattskonsulterna.se
0708-152251

 


Barnrättskonsulterna är ett konsultföretag som arbetar med implementering av barnrättsfrågor. Barnrättskonsulteran kan bidra med såväl analys av nuläge, som utbildning om barnkonventionen och processledning i det egna barnrättsarbetet.

Se även www.barnrattskonsulterna.se för mer information om Barnrättskonsulterna.