Sigtuna kommun – Processtöd i arbetet med handlingsplan

Sigtuna kommun fattade tidigt beslut om att arbeta systematiskt med barnkonventionen. Man tillsatte en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med nyckelfunktioner från respektive förvaltningar. Emma fanns med som processledare i gruppen som hade uppdraget att ta fram en handlingsplan för arbetet med barnets rättigheter. Gruppen arbetade också med sin roll och sitt uppdrag. Emma utbildade också både deltagare i gruppen, men även chefer och förtroendevalda i barnkonventionen och dess implementering.

Sigtuna Kommun, logotyp