Norrtälje kommun – Breda utbildningsinsatser

I Norrtälje kommun beslutade man sig för att genomföra breda utbildningsinsatser för samtliga chefer och medarbetare. Barnrättskonsulterna har funnits med genom att utbilda förtroendevalda, chefer, pedagoger, räddningspersonal, fastighetsskötare, fritidsledare m fl. Alla har fått reflektera över hur vi kan uppnå ett barnrättsbaserat synsätt, fått grundläggande kunskap om barnkonventionen och redskap för att påbörja tillämpning i den egna verksamheten. Breda utbildningsinsatser är en av framgångsfaktorerna för ett bra barnrättsarbete.

Norrtalje Kommun, logotyp