Härnösands stift – Stärkt barnrättsperspektiv i verksamhetsplan och budget

I Härnösands stift, Svenska Kyrkan har man under flera år arbetat med att stärka barnrättsperspektivet i det systematiska arbetet med verksamhetsplanen. Emma har funnits med i den processen som bestått at flera olika delar:

  • grundläggande utbildning av personal – vad innebär ett stärkt barnrättsperspektiv
  • framtagande av kartläggningsmaterial – hur mår barn och unga i vårt område
  • framtagande av utbildningsmaterial och stöd i arbetet med att lyssna på barn
  • processledning och stöd till ansvariga handläggare i arbetet med att stärka barnets rättigheter inom det egna ansvarsområdet
Svenska Kyrkan Harnösands