Region Skåne – Digitala föreläsningar och materialstöd

Barn och ungdomspsykiatrin i region Skåne har valt att ge utbildning och stöd till medarbetare och chefer inför att barnkonventionen blir lag. I det arbetet finns Barnrättskonsulterna med. Emma genomför utbildningar och workshop för chefer och föreläser digitalt för samtliga medarbetare genom två föreläsningsfilmer; grundutbildning och prövning av barnets bästa. Till utbildningen har arbetsmaterial tagits fram som man i respektive arbetsgrupp fortsätter att jobba med.

Region Skåne, logotyp