ÖPPNA UTBILDNINGAR & WORKSHOPS 2023

 

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Lyssna på barn – och gör det barnrättsbaserat

stockholm

Inflytande på riktigt har många dimensioner och måste, för att vara på riktigt,  ta avstamp i barnkonventionens rättighetsperspektiv. Under miniseminariet får du ta del av några barnrättsbaserade kriterier för delaktighet och inflytande, och konkreta tips på arbetssätt för att stärka ungas inflytande. Vi utgår från  ett arbete som genomförts tillsammans med ungdomsmottagningar i Stockholms län […]

Stärk barnrättspersperspektivet i styrdokument och policys

stockholm

För att barnets rättigheter ska bli en självklar del av det arbete vi bedriver (och inte något vi lägger till på slutet) behöver våra styrande dokument också utgå från ett barnrättsperspektiv. Under miniseminariet får du exempel på hur du kan gå till väga, och en enkel mall med frågor att ställa sig under arbetets gång. […]

Prövning av barnets bästa i utredningar och beslut

Att pröva barnets bästa är det mest konkreta vi kan göra för att barnkonventionen ska få genomslag. Men barnet bästa måste betyda något konkret, och det måste vara mer än en punktinsats. Under miniseminariet går vi igenom prövningens beståndsdelar och du får konkreta tips som hjälper dig att komma vidare. Vi visar en enkel mall […]

Kartlägg barns livsvillkor och behov – en del av att pröva barnets bästa

stockholm

För att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda måste vi bli bättre på att utgå från barns olika förutsättningar. Barns olika livsvillkor och förutsättningar måste synliggöras och ligga till grund för beslut. Vi måste våga göra olika för att det ska bli lika.  Under seminariet delar vi med oss av några lärdomar från Västerås och […]