Öppna utbildningar om barnkonventionen

Barnkonventionen är lag – så går du från ord till handling

Barnkonventionen är lag – så går du från ord till handling öppen utbildning

Välkommen till en inspirerande och konkret workshop där du får överblick över hur barnkonventionen kan förverkligas, kunskap om barnkonventionen som lag, och verktyg för att tillämpa konventionen i din verksamhet.

Tid och plats: Stockholm 5 maj 2020, kl 8:30 – 12:00

Barnkonsekvensanalys i praktiken

Barnkonsekvensanalys i praktiken öppen utbildning

Välkommen till en konkret workshop där du får kunskap om hur barnkonventionen kan genomföras i verksamheten med hjälp av barnkonsekvensanalysen som metod.

Tid och plats: Stockholm 26 maj 2020, heldag