Är gruppen barn vår nästa ”kvinnofråga”? Vad kan vi lära av historien?

Som allt arbete för olika gruppers rättigheter är barns rättigheter delvis en fråga om makt. Det är ett perspektiv vi pratar för lite om. Barnets perspektiv väger sällan lika tungt som den vuxnes, och det får konsekvenser. Arbetet för att stärka barnets rättigheter går för långsamt.. Vi gör barn till omsorgsobjekt snarare än rättighetssubjekt. Så här på kvinnodagen är det värt att uppmärksamma att de argument som för 100 år sedan användes mot kvinnlig rösträtt, är skrämmande lika de som idag ibland används mot barns inflytande i politiken. De är för oerfarna. De kan ingenting om politik. De är för känslostyrda och impulsiva o s v. Hur kommer man om 100 år att bedöma oss och vårt arbete för barnets rätt till inflytande?

Månadens tips – börja med att lyssna nyfiket på barn i din omgivning

För att barns röster på allvar ska påverka politiska beslut behöver vi bygga upp rutiner för att systematiskt lyssna på barn. Men i väntan på att få sådana strukturer på plats kan vi nyfiket börja lyssna på de barn som finns i vår omgivning. Det kan ge värdefull förståelse och utmana våra beslut. Även små steg kan göra skillnad.

Vad säger barnen – en röst i mängden
”Jag får bestämma att vi ska åka till badhuset – när mamma vill det också”. Elin 6 år