Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete

Hur behöver en verksamhet rusta sig för att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter och främja ett barnrättsbaserat synsätt? Hur vet man när en prövning av barnets bästa ska göras? Vilka frågor bör man ställa sig för att stärka barnrättsperspektivet i styrdokumenten? Med hjälp av 12 implementeringsnycklar ger SÅ BLIR BARNKONVENTIONEN KONKRET handfast och inspirerande vägledning i den strategiska process som krävs för att stärka barnets rättigheter. Boken vänder sig framför allt till dig i offentlig verksamhet som vill förstå vad barnrättsfrågan kräver, eller få konkreta råd som hjälper dig vidare i ditt uppdrag.

ISBN: 9789163970245
Förlag: Barnrättskonsulterna
Antal sidor: 88 sidor