Barnmakt – en metodbok om rätten till inflytande

Rätten att få påverka beslut som rör det egna livet är en grundläggande mänsklig rättighet. Den rätten gäller även barn. Men varför är det så svårt att leva upp till detta? Barnmakt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionens syn på barn och barns rätt till inflytande. Boken vill utmana invanda sätt att se på barn och samtidigt inspirera och ge redskap att påbörja arbetet med barns inflytande i den egna organisationen. I boken får också unga själva komma till tals om sina erfarenheter av inflytande. Boken ges ut av Nätverket för barnkonventionen och Sensus studieförbund.