Barnets rätt – en bok om barnkonventionen

Barnets rätt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen med de vägledande principerna; artiklarna 2, 3, 6 och 12 och de frågor som dessa ger upphov till. Vad betyder det att ge barn inflytande, och hur vet man vad som är barnets bästa? Hur kan man låta en verksamhet genomsyras av barnkonventionens barnsyn? Boken vill uppmana till reflektion kring det egna förhållningssättet och innehåller frågor för reflektion och samtal.

ISBN: 9789163718366
Förlag: Sensus studieförbund
Antal sidor: 76 sidor