Barnkonventionen är lag – så går du från ord till handling

Välkommen till en inspirerande och konkret workshop där du får överblick över hur barnkonventionen kan förverkligas, kunskap om barnkonventionen som lag, och verktyg för att tillämpa konventionen i din verksamhet.

Barnkonventionen är svensk lag från och med 1 januari 2020 och direkt tillämplig i domstol. Vilken betydelse kan detta få för beslut som rör barn direkt eller indirekt? Hur påverkas handläggning och beslutsfattande, och vilka steg måste tas för att verksamheten ska vara väl rustad så att barnkonventionen kan tillämpas systematiskt?

Tid och plats:  Stockholm 5 maj 8:30 – 12:00

Målgrupp: Utbildningen vänder sig brett till dig som arbetar inom offentlig verksamhet med chefs- eller ledningsansvar, eller till dig som arbetar strategiskt med utvecklingsfrågor. Utbildningen är relevant för dig som fattar beslut som påverkar det individuella barnet till exempel inom socialtjänst och skola, men också för verksamheter som berör barn på en generell nivå i till exempel samhällsplanering.

Om utbildningen: Under utbildningen ges en introduktion till barnkonventionens viktigaste innehåll. Vi går igenom innebörden av att den är svensk lag och hur konventionen relaterar till annan lagstiftning. Med utgångspunkt bland annat i den statliga barnrättighetsutredningen från 2016 går vi igenom var bristerna finns när det gäller tillämpning av konventionens rättigheter.

Där efter konkretiserar vi de krav som detta ställer på våra verksamheter såväl praktiskt som organisatoriskt. Vi utgår ifrån de etablerade implementeringsnycklar som tagits fram i samarbete mellan Barnrättskonsulterna och SKR och fördjupar oss bland annat i när och hur man gör en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa, och vad man behöver tänka på när barn involveras inför beslut. Med hjälp av en konkret planeringsmatris får deltagarna möjlighet att samtala om vägen vidare.

Under förmiddagen får du:

  • Kunskap om barnkonventionens viktigaste innehåll
  • Kunskap om barnkonventionen som lag och de utmaningar detta kan innebära
  • Verktyg för implementering – så rustar du din verksamhet
  • Att tillämpa konventionen i planering och beslutsfattande – vi arbetar med en fallbeskrivning.
  • En samtalsmatris att ta med hem för fortsatt arbete med att implementera barnkonventionen.

Utbildningen varvar föreläsning med samtal och reflektion mellan deltagarna. Barnrättskonsulterna har många års erfarenhet av att arbeta med barnkonventionens implementering i kommuner och regionen. Utbildningen innehåller därför många konkreta exempel och tips på hur man kan arbeta.

Pris: 2 400 kr ex moms. Enkel frukost ingår, samt dokumentation och en planeringsmatris för det fortsatta arbetet.

Anmäl dig här senast 17 april. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men du har möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Dagarna arrangeras av Barnrättskonsulterna. Utbildar gör Emma Fagerstrand, barnrättsexpert och grundare av Barnrättskonsulterna. Emma har under de senaste 6 åren arbetat med implementering av barnkonventionen framför allt i offentlig förvaltning. Emma har tidigare arbetat som chef med ansvar för demokratiutveckling och barnrätt i en kommun och har därför god kunskap om beslutsprocesser och utredningsarbete. Emma har stor erfarenhet av att genomföra verksamhetsanpassade workshops, alltid med fokus på att göra barnkonventionen konkret. Emma har skrivit boken Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete. Implementeringsnycklarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner.

Välkommen att höra av dig med frågor: info@barnrattskonsulterna.se, eller på telefon 0708-152251