Barnkonsekvensanalys i praktiken

Välkommen till en konkret workshop där du får kunskap om hur barnkonventionen kan genomföras i verksamheten med hjälp av barnkonsekvensanalysen som metod.

Barnkonventionen är svensk lag från och med 1 januari 2020 och direkt tillämplig i domstol. Ett av de mest konkreta verktyg för att säkerställa att barnets bästa beaktas i planering och beslutsfattande är barnkonsekvensanalysen, eller prövningen av barnets bästa. Men när ska en sådan göras? Och hur gör man? Hur kan man göra avvägningar mellan barnets bästa och övriga intressen?

Omfattning: Heldag

Tid och plats: Stockholm 26 maj 2020

Målgrupp: Utredare eller handläggare som i individuella eller strategiska ärenden kan behöva göra barnkonsekvensanalyser och belysa barnets bästa.

Om utbildningen
Under förmiddagen ges en introduktion till barnkonventionens grundläggande innehåll och betydelsen av att konventionen nu är lag. Vi tittar på de krav som konventionen ställer på våra verksamheter och vad som krävs för att möta dessa utmaningar. Utgångspunkten är bland annat den statliga barnrättighetsutredningen från 2016, samt de implementeringsnycklar som tagits fram i samarbete mellan SKR och Barnrättskonsulterna.

Där efter fördjupar vi oss i begreppet barnets bästa. Vad menas med barnets bästa, och vem avgör vad detta är? Vad händer när barnets bästa krockar med andra intressen? Vi utgår från riktlinjer och rekommendationer från bland annat FN:s barnrättskommitté.

Slutligen tittar vi på en modell för prövning av barnets bästa och får i några fallbeskrivningar prova att göra en enkel barnkonsekvensanalys. Fallbeskrivningarna anpassas till deltagarna, och kan handla om beslut som rör individuella barn inom t ex skola och socialtjänst, eller mer strategiska beslut inom till exempel samhällsplanering och byggnation.

 

Ur innehållet:

  • Vad säger barnkonventionen och hur relaterar den till min verksamhet?
  • Barnkonventionen som lag- vilka krav ställer detta på min verksamhet?
  • Barnets bästa – innebörd och utmaningar
  • Barnkonsekvensanalysen som en del av beslutsprocessen – hur och när ska detta göras?
  • Barnets inflytande i planprocesser och beslut – hur kan man gå tillväga? – vi tittar på några goda exempel.
  • Arbete med fallbeskrivningar utifrån en modell för barnkonsekvensanalys

Anmäl dig här senast måndag den 4 maj. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men du har möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Pris: 3 900 kr ex moms. Kaffe och lunch ingår, samt enkel dokumentation.

Dagarna arrangeras av Barnrättskonsulterna. Utbildar gör Emma Fagerstrand, barnrättsexpert och grundare av Barnrättskonsulterna. Barnrättskonsulterna har många års erfarenhet av att arbeta med barnkonventionens implementering i kommuner och regionen. Utbildningen innehåller därför många konkreta exempel och tips på hur man kan arbeta.

Välkommen att höra av dig med frågor: info@barnrattskonsulterna.se, eller på telefon 0708-152251 

”Äntligen fick jag hjälp att förstå hur man kan arbeta med barnkonsekvensanalys på riktigt”