UTBILDNING & WORKSHOP

Analys

Hur arbetar vi idag med barnets rättigheter, och vad behöver vi göra annorlunda? Vi kan hjälpa till med genomlysning av styrdokument och aktiviteter för en nulägesanalys och förslag till förbättringar så att verksamheten är rustad vid en revision.