Är gruppen barn vår nästa ”kvinnofråga”? Vad kan vi lära av historien?

8 mars, 2017Råd och stöd

Är gruppen barn vår nästa ”kvinnofråga”? Vad kan vi lära av historien? Som allt arbete för olika gruppers rättigheter är barns rättigheter delvis en fråga om makt. Det är ett perspektiv vi pratar för lite om. Barnets perspektiv väger sällan lika tungt som den vuxnes, och det får konsekvenser. Arbetet för att stärka barnets rättigheter går för långsamt.. … Read More

Barnkonsekvensananalys – så undviker du de vanligaste misstagen

7 februari, 2017Råd och stöd

Barnkonsekvensananalys – så undviker du de vanligaste misstagen Barnkonsekvensanalysen är ett konkret och användbart redskap för att stärka arbetet med barnets rättigheter. Rätt använt bidrar det till att systematiskt pröva barnets eller barnens bästa och väga detta mot andra intressen. Barns behov och rättigheter synliggörs. Trots detta finns det stora brister i hur barnkonsekvensanalyser genomförs. … Read More

Månadens tips – att göra barnkonsekvensanalys på strategiska dokument

12 december, 2016Råd och stöd

Månadens tips – att göra barnkonsekvensanalys på strategiska dokument I linje med barnrättskommitténs rekommendationer skall barnkonsekvensanalyser göras bland annat på strategiska dokument som verksamhetsplan och budget. I dessa fall ser slutprodukten annorlunda ut än om man gör en barnkonsekvensanalys i ett specifikt ärende. Det handlar om att skapa en process där man systematiskt låter barnkonventionens … Read More

Ett stärkt barnrättsperspektiv – så bygger du en grund

3 november, 2016Råd och stöd

Ett stärkt barnrättsperspektiv – så bygger du en hållbar grund Det är i år 26 år sedan Sverige ratificerade konventionen om barnets rättigheter. Trots det glöms barnrättsperspektivet ofta bort när vi  planerar och fattar beslut. I stället hamnar frågan hos enstaka eldsjälar, allt för ofta i projektform. Men ett stärkt barnrättsperspektiv skär genom alla delar … Read More