Barnets bästa är ett radikalt byte av perspektiv och kräver modiga och pålästa medarbetare

20 december, 2017Råd och stöd

Barnets bästa är ett radikalt byte av perspektiv och kräver modiga och pålästa medarbetare En systematisk prövning av barnets bästa är ett mycket vasst verktyg för att kompensera för den maktobalans och den vuxennorm som finns i samhället.  Allt för sällan nyttjar vi detta redskap, prövningen av barnets bästa, på det sätt vi har möjlighet … Read More

Nu utökar vi implementeringsnycklarna!

8 november, 2017Råd och stöd

Nu utökar vi implementeringsnycklarna! Implementeringsnycklarna är en sammanställning av kända framgångsfaktorer för ett lyckat implementeringsarbete av barnets rättigheter. De handlar om vad man på strategisk nivå behöver göra för att låta barnrättsarbetet bli en integrerad och självklar del av verksamheten. Hur bygger man en bra grund? Hur ska verksamheten rustas, och hur omsätter man detta … Read More

Månadens fråga – vad behöver egentligen beslutsfattare veta om barnets rättigheter?

9 juni, 2017Råd och stöd

Månadens fråga – vad behöver egentligen beslutsfattare veta om barnets rättigheter? För att hushålla med tid och resurser i implementeringsarbetet är det bra att fundera över vem som behöver veta vad när det gäller barnkonventionen. En grundläggande kompetens måste alla skaffa sig. Man behöver kunskap om de vägledande principerna och innebörden av ett barnrättsbaserat förhållningssätt. … Read More

Är gruppen barn vår nästa ”kvinnofråga”? Vad kan vi lära av historien?

8 mars, 2017Råd och stöd

Är gruppen barn vår nästa ”kvinnofråga”? Vad kan vi lära av historien? Som allt arbete för olika gruppers rättigheter är barns rättigheter delvis en fråga om makt. Det är ett perspektiv vi pratar för lite om. Barnets perspektiv väger sällan lika tungt som den vuxnes, och det får konsekvenser. Arbetet för att stärka barnets rättigheter går för långsamt.. … Read More